ΜΑΘΗΜΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ & TCM

   

 Μάθημα 1: Συζητήσεις για την ιατρική μετεωρολογία στην κινεζική ιατρική
    ΧΡΟΝΟΣ  (..χρονική στιγμή)  και ιατρική μετεωρολογία στην κινεζική ιατρική

 • Τέσσερις εποχές,
 • οκτώ κλιματικές περιπτώσεις,
 • είκοσι τέσσερις εποχιακές ευκαιρίες,
 • εβδομήντα δύο περιόδους quinate,
 • Εαρινή ισημερία,
 • φθινοπωρινή ισημερία,
 • θερινό ηλιοστάσιο,
 • χειμερινό ηλιοστάσιο.

Διάκριση των ασθενειών που προκαλούνται από τις συνήθεις εποχικές ενέργειες & ασθένειες που προκαλούνται από ανωμαλίες των ενεργειών  και επιφέρουν επιδημίες.

Μάθημα 2: Μετεωρολογία σε σχέση με την παθολογία, την σφυγμολογία, και τις θεραπευτικές αρχές

Παθολογία και ιατρική μετεωρολογία,
σφυγμολογία και ιατρική μετεωρολογία,
θεραπευτικές αρχές και ιατρική μετεωρολογία,
Ασθένειες των έξι μεσημβρινών και ιατρική μετεωρολογία,

Μάθημα 3: χρονικό στοιχείο στην κινεζική ιατρική

Σημασία του χρονικού κύκλου στην κινεζική ιατρική.
Σχέση μεταξύ του χρόνου και του ανθρώπινου σώματος.
Χρόνος ως σημαντικός παράγοντας στην κινεζική διάγνωση.

Μάθημα 4 Κινεζική μεταφυσική θεωρία της κυκλοφορίας της ενέργειας (μετεωρολογία)

Ιστορική προέλευση της κινέζικης θεωρίας της κυκλοφορίας της ενέργειας

Εισαγωγή στη θεωρία της ενεργειακής κυκλοφορίας(μετεωρολογία).

Προέλευση της κινέζικης θεωρίας της κυκλοφορίας της ενέργειας και η υλιστική της βάση. Επισημαίνεται σε αυτό το  σημείο ότι η κινεζική θεωρία της κυκλοφορίας της ενέργειας δεν αναπτύχθηκε τυχαία, αλλά μάλλον, από εμπειρικά και σε πραγματικό επίπεδο, στο πλαίσιο του φυσικού περιβάλλοντος.

Μάθημα 5: Εφαρμογές της κινέζικης θεωρίας της κυκλοφορίας της ενέργειας για πρόβλεψη (πρόγνωση )  και πρόληψη.

    Πώς να κάνει κάποιος γενικές προβλέψεις σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια της επιδημίας σε ένα δεδομένο έτος, με βάση την κυκλοφορία της ενέργειας.

 •     Πώς να κάνει κάποιος πιο συγκεκριμένες προβλέψεις σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια της επιδημίας ένα δεδομένο έτος, με βάση την κυκλοφορία της ενέργειας.
 •     Πώς να εφαρμόσει κάποιος τη θεωρία της ενεργειακής κυκλοφορίας τόσο για την πρόληψη ασθενειών όσο και για διάγνωση και θεραπεία σε κλινική εφαρμογή.
 •     Η δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στην θεωρία της ενεργειακής κυκλοφορίας για ιατρική εφαρμογή.

(Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια ιστορική ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων της θεωρίας από διάφορες οπτικές γωνίες, όπως παρουσιάζονται από διάφορους διάσημους Κινέζους γιατρούς, του παρελθόντος και του σήμερα, προκειμένου να αποκαλυφτούν κάποια χρήσιμα στοιχεία της θεωρίας της ενεργειακής κυκλοφορίας ώστε να βοηθήσουν την κλινική εφαρμογή τους.)

Μάθημα 6: προπαρασκευαστικό μάθημα εκμάθησης μετεωρολογίας.

Ο αέναος κύκλος  στην κινεζική θεωρία της ενεργειακής κυκλοφορίας.

Εκπόνηση στων ΚΟΡΜΩΝ  και ΚΛΑΔΩΝ.

Οι κορμοί & κλάδοι όπως χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τους Κινέζους για να μετρούν τα έτη, τους μήνες τις ημέρες, και τις ώρες και στη συνέχεια πως συνδυάζονται με τις  ταξινομήσεις του yin-yang και της θεωρίας των Πέντε Στοιχείων.

Τα κινέζικα ιδεογράμματα που χρησιμοποιούνται στους  κορμούς & κλάδους που έχουν τις αντίστοιχες σημασίες και επιρροές στην:

 • ιατρική εφαρμογή.
 • Στην χρησιμότητα του προσδιορισμού της γέννησης, της ανάπτυξης, της συγκομιδής, της αποθήκευσης, κτλ.

Και πως Οι κορμοί & κλάδοι εφαρμόζονται σε κλινική πράξη σε σχέση με

 • τις εποχές,
 • τις κατευθύνσεις,
 • τις λειτουργίες των οργάνων,
 • των μεθόδων θεραπείας, κλπ.

1 Συνδυασμοί των κορμών & κλάδων και yin-yang.

2 Συνδυασμοί των κορμών και Πέντε Στοιχείων.

3 Συνδυασμοί των κλάδων και Πέντε Στοιχείων.

4 Συνδυασμοί των κλάδων και των τριών yin, τριών yang, και των έξι ενεργειών.

5 Συνδυασμοί των κορμών & κλάδων στη διαμόρφωση του κύκλου των ετών.

6 Διάγραμμα 60-ετους κύκλου σε Συνδυασμό των κορμών & κλάδων.

Μάθημα 7: Διάφοροι τύποι της ενεργειακής κυκλοφορίας με βάσει τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΚΟΡΜΟΙ )κατά την διάρκεια ενός ΕΤΟΥΣ. (κύριο μάθημα εκμάθησης μετεωρολογίας)

Η κυκλοφορία των  Πέντε Στοιχείων.
Η ΜΕΓΑΛΗ  κυκλοφορία των Πέντε Στοιχείων.
Η Μετασχηματιστική  δύναμη της κυκλοφορίας  των ΚΟΡΜΩΝ  των Πέντε Στοιχείων.
(.. μετασχηματισμός σημαίνει αλλαγή, γεγονός που οδηγεί σε διάφορους συνδυασμούς μεταξύ των κορμών και των Πέντε Στοιχείων.)
Αυτή η ενότητα έχει σκοπό να εξηγήσει πλήρως πώς μια τέτοια αλλαγή η μετασχηματισμός επηρεάζει την ανταπόκριση μεταξύ κορμών και Πέντε Στοιχείων.
Τι είναι η ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ  κυκλοφορία;
Πώς να υπολογίσετε την ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ  κυκλοφορία;
Ποια είναι η ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ κυκλοφορία;
Πώς να υπολογίσετε την ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ κυκλοφορία;
Σχέσεις μεταξύ

 • ΜΕΓΑΛΗΣ κυκλοφορίας,
 • ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ  κυκλοφορίας
 • ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗΣ κυκλοφορίας.

Μάθημα 8: Διάφοροι τύποι της ενεργειακής κυκλοφορίας με βάσει τις ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΚΛΑΔΟΙ) κατά την διάρκεια ενός ΕΤΟΥΣ.

ΟΙ έξι ενέργειες κατά την διάρκεια ενός δεδομένου έτους.
Τι είναι η ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ  ενέργεια;
Πώς να υπολογίσετε την ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ  ενέργεια;
Τι είναι η ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ενέργεια;
Πώς να υπολογίσετε την ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ενέργεια;
(..Η ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ  ενέργεια όταν υποσκελίζει την ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ενέργεια τι πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά τον καθορισμό προτύπων της αλλαγής κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους.)
Προς κατανόηση της κυκλοφορίας και της ενέργειας στην μετεωρολογία.
Αφθονία και πτώση της κυκλοφορίας και της ενέργειας.
Αρμονία του ουρανού και η μεγάλη ετήσια συνάντηση.
Ειρηνική ενέργεια που έχει τρεις μορφές και  που πρέπει να υπολογίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους:

(α) βάσει των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των ενεργειών σε κυκλοφορία,

(β) βάσει της σχέσης μεταξύ του  συνδυασμού των κορμών & κλάδων σε ένα δεδομένο έτος.

Μάθημα 9: Ιατρικές εφαρμογές της κινέζικης θεωρίας της κυκλοφορίας της ενέργειας

Σχέσεις μεταξύ της κυκλοφορίας της ενέργειας και ιατρική μετεωρολογία.
Σχέσεις μεταξύ της κυκλοφορίας της ενέργειας και των φυσιολογικών δραστηριοτήτων.
Σχέσεις μεταξύ της κυκλοφορίας της ενέργειας και επίθεσης ασθενειών.
Σχέσεις μεταξύ της κυκλοφορίας της ενέργειας και της πρόληψης των ασθενειών.
Σχέσεις μεταξύ της κυκλοφορίας της ενέργειας και προβλέψεις για την πορεία της νόσου.
Σχέσεις μεταξύ της κυκλοφορίας της ενέργειας και της Βιοκλιματολογίας.
Σχέσεις μεταξύ της κυκλοφορίας της ενέργειας και βιολογικό ρολόι.

Μάθημα 10: Εφαρμογή της θεωρίας της κυκλοφορίας της ενέργειας στον βελονισμό της ενεργειακής ρύθμισης.

Επιστημονικές βάσεις του βελονισμού και της ενεργειακής ρύθμισης.
Απλές μορφές ενεργειακής ρύθμισης στον βελονισμό.
Σημασία του βελονισμού της ενεργειακής ρύθμισης στην κινέζικη διάγνωση.
Σημασία του βελονισμού της ενεργειακής ρύθμισης σε προβλέψεις για την πορεία της νόσου.

Σχολιάστε