ΜΑΘΗΜΑ TUI NA

TUI NA

(Η κινεζική παρεμβατική θεραπεία χειραγώγησης)

Μάθημα 1
Κινεζική φιλοσοφία της παρεμβατικής θεραπείας TUI NA
Αυτό το μάθημα παρουσιάζει μια εξαιρετική σύνοψη της βασικής θεωρίας που διέπει την κλινική πρακτική των κινεζικών συστημάτων της παρεμβατικής θεραπείας, σχετικά με τα αίτια της νόσου, την ταξινόμηση των συμπτωμάτων, των μεθόδων διάγνωσης, καθώς και μια γενική γνώση της κινεζικης ιατρικής φυσιολογίας.

Οι Αιτίες της νόσου καλύπτουν θέματα όπως εξωτερικά αίτια και εσωτερικά αίτια.

Τα Συμπτώματα κατατάσσονται σε ¨

 • βαθιά, επιφανειακά,
 • κρύου, ζεστής,
 • έλλειψης, υπερβολής,
 • και του yin, και yang.

Το τμήμα αυτό σχετίζεται με την κινέζικη ανατομία της επιφάνειας του σώματος  στην κινεζική φυσιολογία, όπως οι τρίχες στα άκρα των μετωπικών γραμμών, προβολή της πλευράς της ινιακής περιοχής, η κατανομή του φίλτρου  (philtrum), της μαστοειδούς περιοχής, του περινέου, κλπ., που αποτελούν σημαντικά θέματα στην παρεμβατική θεραπεία TUI NA.

Μάθημα 2

Οι τεχνικές χειραγώγησης TUI NA για τη θεραπεία εσωτερικών ασθενειών και στην ανακούφιση νευραλγικών πόνων Μέρος (1).
     Αυτό το μάθημα περιγράφονται σε ορισμούς τα ουσιώδη σημεία των διαφόρων τεχνικών. Παρουσιάζονται επίσης δεκαεφτά ( 17 ) διαφορετικές παραλλαγές χειραγώγησης TUI NA που χρησιμοποιούνται πιο συχνά για τη θεραπεία δώδεκα ( 12 ) κατηγορίες ασθενειών και συμπτωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 • Τεχνικές της χειραγώγησης και οι παραλλαγές τους.
 • Τεχνικές της χειραγώγησης σε σχέση με τις περιοχές του ανθρώπινου σώματος.
 • Θεραπεία εσωτερικών ασθενειών και αντιμετώπιση του νευραλγικού πόνου.

Μάθημα 3

Οι τεχνικές χειραγώγησης TUI NA για τη θεραπεία εσωτερικών ασθενειών και στην ανακούφιση νευραλγικών πόνων Μέρος (2).
Αυτό το μάθημα αποτελεί συνέχεια μαθήματος 1.

Αναλύει την κλινική χρήση διαφόρων τεχνικών σε σχέση με το φύλο, την ηλικία του ασθενούς, και φυσικές συνθήκες.

περιγράφονται επίσης οι εσωτερικές-εξωτερικές εφαρμογές των τεχνικών.

Οι ασθένειες που αντιμετωπίζονται και οι τεχνικές της θεραπείας TUI NA που εφαρμόζονται με περαιτέρω απεικονίσεις πολλών κλινικών περιπτώσεων, οι ασθένειες περιλαμβάνουν:

 • πεπτικό σύστημα,
 • δυσλειτουργική κατάπτωση του ήπατος,
 • δυσφαγία,
 • κήλη,
 • εγκεφαλικό επεισόδιο,
 • νευραλγικός πόνος,
 • απόφραξη της κυκλοφορίας του αίματος,
 • συσσώρευση μεταβολικών αποβλήτων στο σώμα.

Προς το τέλος του μαθήματος, υπάρχουν συζητήσεις σχετικά με τη συχνότητα χειραγώγησης της θεραπείας TUI NA σε κλινική πράξη, οι σχέσεις μεταξύ επεμβατικής θεραπείας TUI NA και του φύλου της ηλικίας, της φυσικής κατάστασης, της θεραπείας του ασθενούς με τον βελονισμό.

 Μάθημα 4

Οι Κλασικές κινέζικες τεχνικές TUI NA για την ανακούφιση των συμπτωμάτων που προκαλούνται από τραυματισμούς και εσωτερικές ασθένειες.
Αυτό το μάθημα θα παρουσιάσει οκτώ ( 8 ) κλασσικές τεχνικές TUI NA που εφαρμόζονται στην Κίνα για αιώνες.

Οι οκτώ τεχνικές διακρίνονται περαιτέρω σε δύο τύπους, του Γιν και του Γιανγκ, για την αντιμετώπιση μέσω διάκρισης συμπτωμάτων την επιλογή της κατηγορίας των τεχνικών.
Οι τέσσερις ( 4 ) τεχνικές κατηγορίας  χαλιναγώγησης του Γιανγκ είναι:

 1. Η τεχνική ώθησης για  να προκληθεί κίνηση.
 2. Η τεχνική διασποράς.
 3. Η τεχνική εξομάλυνσης.
 4. Η τεχνική χτυπήματος – χειροκρότησης.

Οι τέσσερις ( 4 )τεχνικές κατηγορίας  χαλιναγώγησης του Γιν είναι οι εξής:

 1. Η τεχνική επανανοίγματος
 2. Η τεχνική τόνωσης
 3. Η τεχνική μάλαξης-τσιμπήματος.
 4. Η τεχνική της ενεργοποίησης των μεσημβρινών.

Μάθημα 5

Τεχνική χειραγώγησης TUI NA σε ορθοπεδικές θεραπείες.
Αυτό το μάθημα παρουσιάζει μια σειρά από οκτώ ( 8 ) τεχνικές για τη θεραπεία δυσμορφίας των μαλακών ιστών ( μορίων ) που προκαλούνται από τραυματισμούς,

Άλλο ένα σύνολο οκτώ ( 8 ) ειδικές τεχνικές για την αντιμετώπιση μετατραυματικών επιπτώσεων στα οστά.

Άλλο ένα σύνολο οκτώ ( 8 ) ειδικές τεχνικές για την θεραπεία συμπτωμάτων σε σχέση με τραυματισμούς των αρθρώσεων.

Οι υπο συζήτησιν τεχνικές είναι¨

 • η τεχνική της αύξησης,
 • η φθίνουσα τεχνική,
 • η τεχνική παλαμιαίας τριβής,
 • η τεχνική τινάγματος,
 • τεχνική του τραβήγματος,
 • η τεχνική κάμψης,
 • η τεχνική συμπίεσης,
 • η διπλή τεχνική συμπίεσης,
 • η τεχνική ανόδου,
 • η τεχνική καθόδου,
 • η γρήγορη τεχνική ,
 • η αργή τεχνική,
 • η ελαφριά τεχνική,
 • η βαριά τεχνική,
 • η τεχνική ανοίγματος, κλπ.

Μάθημα 6

Οι τεχνικές χειραγώγησης που αφορούν τα σημεία του βελονισμού  Μέρος (1).
Σε Αυτό το μάθημα απεικονίζονται τα σημεία του βελονισμού που χρησιμοποιούνται συχνότατα στα κινεζικά συστήματα παρεμβατικής θεραπείας TUI NA. Κάθε σημείο βελονισμού συνοδεύεται από μια περιγραφή της ανατομικής θέσης του, τα θεραπευτικά αποτελέσματα και οι τεχνικές χειραγώγησης TUI NA που πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτό.

Μάθημα 7

Οι τεχνικές χειραγώγησης TUI NA που αφορούν τα σημεία του βελονισμού Μέρος (2)
Σε αυτό το μάθημα υπάρχουν τρεις βασικές τεχνικές χειραγώγησης που αφορούν τα σημεία του βελονισμού. Αυτές είναι:

Η τεχνική της καταστολής.
Η τεχνική τόνωσης
Η τεχνική της αρμονίας (εναρμόνισης).
Επιπλέον, αυτό το μάθημα περιλαμβάνει μια στατιστική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των κλινικών εφαρμογών των τεχνικών που συζητήθηκαν. Η έκθεση καλύπτει βλάβες σε διάφορες αρθρώσεις, συμπεριλαμβανομένων

 • των τραυματικών διαστρεμμάτων,
 • των τραυματικών κακώσεων,
 • των τραυματικών θλάσεων.

Και προς το τέλος της έκθεσης, υπάρχουν πέντε τυπικά κλινικές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων και της θεραπείας, καθώς και τα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση.

Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά αυτού του μαθήματος είναι:

χειραγώγηση TUI NA, όπως εφαρμόζεται σε ευαίσθητα σημεία (tender points ) .

Μερικές απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τη χειραγώγηση TUI NA που εφαρμόζεται σε ευαίσθητα σημεία (tender points ) ή επώδυνα σημεία κατά την πίεση.

 Μάθημα 8

Οι τεχνικές χειραγώγησης TUI NA που εφαρμόζονται σε αθλητές.
Αυτό το μάθημα περιγράφει τις ειδικές τεχνικές χειραγώγησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε αθλητές, είτε για την ανακούφιση της έντασης πριν από την διεξαγωγή των αθλημάτων  ή για την ανακούφιση της κόπωσης μετά από την διεξαγωγή των αθλημάτων.
Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από τα ακόλουθα:
1.Πράξεις θεραπείας TUI NA που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της έντασης λίγες ημέρες πριν την διεξαγωγή των αθλημάτων.
2.Πράξεις θεραπείας TUI NA που εφαρμόζεται στο να αντιμετωπίσει τις εντάσεις αμέσως πριν την διεξαγωγή των αθλημάτων.
3.Πράξεις θεραπείας TUI NA που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση ψυχολογικής κατάθλιψης των αθλητών αμέσως πριν την διεξαγωγή των αθλημάτων
4.Πράξεις θεραπείας TUI NA που εφαρμόζεται για τους αθλητές κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων σε αθλήματα.
5.Πράξεις θεραπείας TUI NA για αποκατάσταση μετά από την διεξαγωγή των αθλημάτων.
6.Σημεία βελονισμού που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στο TUI NA και εφαρμόζονται στους αθλητές.

 Μάθημα 9

Η θεραπεία των συμπτωμάτων που προκαλούνται από ειδικούς τραυματισμούς Μέρος (1)
Αυτό το μάθημα περιγράφει τη θεραπεία των συμπτωμάτων που προκαλούνται από τραυματισμούς

 • στο κεφάλι,
 • το λαιμό,
 • τις αρθρώσεις του  ώμου,
 • του βραχίονα
 • του αγκώνα,
 • των συνδέσμων του χεριού,

Υπάρχουν επτά τμήματα ( 7 )σε αυτό το μάθημα. Μεταξύ των οποίων είναι:

 1. θεραπεία TUI NA  που εφαρμόζεται για την παραγωγή των αποτελεσμάτων της χαλάρωσης των τενόντων,
 2. θεραπεία TUI NA  που εφαρμόζεται για ενεργοποίηση των μεσημβρινών του βελονισμού,
 3. θεραπεία TUI NA  που εφαρμόζεται για την προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος και της ενέργειας,
 4. θεραπεία TUI NA  που εφαρμόζεται για αναισθητοποίηση και ανακούφιση των πόνων.
 5. θεραπεία TUI NA  που εφαρμόζεται για την παραγωγή των αποτελεσμάτων διασποράς – μείωσης
 6. θεραπεία TUI NA  που εφαρμόζεται για ανακούφιση των μυϊκών σπασμών.
 7. θεραπεία TUI NA  που εφαρμόζεται για την στένωση της θήκης των οστών με την μέθοδο επέκτασης.

Μάθημα 10

Η θεραπεία των συμπτωμάτων που προκαλούνται από ειδικούς τραυματισμούς Μέρος (2)
Αυτό το μάθημα περιγράφει τη θεραπεία των συμπτωμάτων που προκαλούνται από τραυματισμούς

 • της σπονδυλικής στήλης
 • της πλάτης,
 • της οσφυϊκής περιοχής,
 • του στήθους
 • της κοιλιάς,
 • του μηρού,
 • του γόνατου,
 • του ποδιού,
 • των αρθρώσεων του αστραγάλου.

Υπάρχουν εννέα ( 9 ) ενότητες σε αυτό το μάθημα. Μεταξύ των οποίων είναι

 • οι τεχνικές που συνήθως εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση ελαφρών τραυματισμών του αυχένα,
 • οι τεχνικές που συνήθως εφαρμόζονται σε περιοχές στο κεφάλι-πρόσωπο-λαιμός.
 • οι τεχνικές που συνήθως εφαρμόζονται στα χέρια και την περιοχή του καρπού,
 • οι τεχνικές που συνήθως εφαρμόζεται στις περιοχές πλάτης,
 • οι τεχνικές που εφαρμόζονται συνήθως στα πόδια,
 • οι τεχνικές που συνήθως εφαρμόζονται στις λαγόνιες περιοχές.., κλπ.

Μάθημα 11
Οι τεχνικές χειραγώγησης που εφαρμόζονται στους νέους ασθενείς
Αυτό το μάθημα παρουσιάζει τις διάφορες τεχνικές της χειραγώγησης TUI NA ειδικά σχεδιασμένες για εφαρμογή στα παιδιά, λόγω της ανωριμότητας των διαφόρων οργάνων τους.

Περιγράφονται σε αυτό το μάθημα ειδικές τεχνικές χειραγώγησης της σπονδυλικής στήλης για τη θεραπεία

 • της δυσπεψίας,
 • της αϋπνίας,
 • γαστρεντερικών διαταραχών,
 • η υπέρτασης, κλπ.
  Δύο ενότητες παρουσιάζονται σε αυτό το μάθημα:
 • οι εννέα τεχνικές και τα σημεία βελονισμού με τη χειραγώγηση TUI NA στα παιδιά. Οι εννέα τεχνικές περιλαμβάνουν
 1. πίεση,
 2. άλεση,
 3. ώθηση,
 4. άσκηση,
 5. ζύμωμα,
 6. δάχτυλο-κεντηση,
 7. παλαμική εναγκαλιση,
 8. τίναγμα,
 9. τσίμπημα.

Μάθημα 12
Επανορθωτικές ασκήσεις αποκατάστασης της ενέργειας.  Αυτό το μάθημα παρουσιάζει μια λίστα των ασκήσεων αποκατάστασης ενέργειας

 • για δόμηση και  δημιουργία της ενέργειας του σώματος,
 • για πρόληψη των ασθενειών,
 • για τη θεραπεία των καταγμάτων των οστών,
 • για αποκατάσταση εξαρθρώσεων,
 • για αποκατάσταση δυσπεψίας,
 • για αποκατάσταση υπέρτασης,
 • για αποκατάσταση νευρασθενειών, κλπ.

Όλες αυτές οι ενεργειακές ασκήσεις αποκατάστασης εξασκούνται για αιώνες στην Κίνα.
Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ( 2 ) μέρη.

Ένα μέρος ασχολείται με λειτουργικές ασκήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν

 1. λειτουργικές ασκήσεις στην περιοχή του λαιμού,
 2. λειτουργικές ασκήσεις των λαγονίων περιοχών
 3. λειτουργικές ασκήσεις της πλάτης,
 4. λειτουργικές ασκήσεις των ώμων
 5. λειτουργικές ασκήσεις των αγκώνων,
 6. λειτουργικές ασκήσεις του καρπού
 7. λειτουργικές ασκήσεις των χεριών,
 8. λειτουργικές ασκήσεις των ισχίων,
 9. λειτουργικές ασκήσεις των γόνατων ,
 10. λειτουργικές ασκήσεις των αστραγάλων.

Το Δεύτερο μέρος ασχολείται με τις ενεργειακές ασκήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται οι τεχνικές των ενεργειακών ασκήσεων, κανόνες, ενδείξεις και αντενδείξεις εκτέλεσης, και τα μέτρα προφύλαξης.

Σχολιάστε