ΜΑΘΗΜΑ YI JING & TCM

Μάθημα 1: Το Yi Jing ως πηγή βασικών εννοιών στην κινεζική ιατρική φιλοσοφία

Το Yi Jing & Τάο — μια εξήγηση για το πώς το Yi Jing έχει γίνει η Υπέρτατη κατευθυντήρια αρχή του σύμπαντος.
Τα Υπέρτατα  Μυστικά Του Οργανισμού — Η σφαίρα του σύμπαντος πέρα από τη σύγχρονη επιστήμη.
Οι αλλαγές (μεταβολές ..)  όπως εκφράζονται στο Yi Jing που σημαίνει >Αστείρευτη  Δύναμη Της Ζωής που ποτέ δεν παύει να υπάρχει.
Το Yi Jing ως πηγή της κινεζικής ιατρικής φιλοσοφίας

Το ιδεόγραμμα  Qian ως την Υπέρτατη  πηγή ενέργειας.
Η κινεζική αντίληψη της δύναμης της ζωής – QI.
Η κινεζική αντίληψη της «αρμονίας» και «μετριασμού»
Η κινεζική αντίληψη του Γιν και του Γιανγκ.
Η κινεζική αντίληψη της «ισορροπίας»

Κινεζική ιατρική φιλοσοφία ως μια χαρακτηριστική έκφραση του κινεζικού πολιτισμού και σκέψης.
Η έννοια της ζωής ως ένα μοναδικό στοιχείο που προσήλθε από το Yi Jing

Μάθημα 2: Yi Jing και η φυσιολογία του ανθρώπου στην κινεζική ιατρική φιλοσοφία

Το ( 0 ) ως ο πρωταρχικός αριθμός του Ουρανού και της Γης.
Η Απόλυτη πηγή του οργανισμού και της δύναμης της ζωής -QI.
Τα Δέκα χιλιάδες πράγματα προήλθαν από το 51 εξάγραμμο.
Κατανομή των οκτώ έμφυτων τριγραμμων.
Τα Οκτώ τρίγραμμα και η φυσιολογία του ανθρώπου.
Η Διάταξη της ανάπτυξης του εμβρύου.
Η αλληλοσυσχετιση μεταξύ της φυσιολογίας του ανθρώπου ..του Χρόνου και Χώρου.
Η Διάταξη της σωματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου σώματος.
Η αλληλοσυσχετιση της Φυσιολογίας του ανθρώπου με την μορφή των εξάγραμμων.
Η αλληλοσυσχετιση της Φυσιολογίας  στην ανάπτυξη των φυτών με την μορφή των εξάγραμμων.

Μάθημα 3: Συνέπειες των εξάγραμμων του Yi Jing Στην κινεζική ιατρική φιλοσοφία
Το 5 και 16 εξάγραμμο εκφράζει την  προληπτική ιατρική.

Το 3 εξάγραμμο εκφράζει την δυσκολία κατά τη γέννηση.
Το 4 εξάγραμμο εκφράζει την νεανική άγνοια.
Το 20 εξάγραμμο εκφράζει την διάγνωση του Παραδοσιακού κινέζου ιατρού.
Το 24 εξάγραμμο εκφράζει την επανάληψη των κύκλων της φύσης.
Το 57η εξάγραμμο εκφράζει την νόσο του ανέμου.
Το 52 εξάγραμμο εκφράζει την συνέχειας σε ότι αρχίζει και ότι τελειώνει.
Η 59 εξάγραμμο εκφράζει την αιμορραγία, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο.
Το 9 εξάγραμμο εκφράζει τους σπασμούς & ασθένεια με ανοδικοτητα των πτυέλων.
Το 29 και 30 εξάγραμμο εκφράζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του νερού της φωτιας και την πυλη της ζωής.
Το 19 εξάγραμμο εκφράζει την πορεία της ζωής.

Μάθημα 4: Εξέλιξη των κινεζικών ιατρικών εννοιών

Οι σχέσεις μεταξύ της κινεζικής ιατρικής και αριθμών στο Yi Jing.
Οι Κορμοί (προς τον) Ουρανό και οι Κλάδοι (προς την) Γη σε σχέση με τις μαθηματικές έννοιες του Yi Jing.
Οι σχέσεις μεταξύ των μαθηματικών εννοιών Yi Jing και της σύγχρονης επιστήμης.
Εξέλιξη της έννοιας των Πέντε Στοιχείων στην κινεζική ιστορία.
Η αλληλοσυσχετιση και η Εξέλιξη της κινέζικης θεωρίας των Πέντε Στοιχείων.
Εξέλιξη του νόμου των Πέντε Στοιχείων σε ιστορικά πλαίσια.
Η αλληλοσυσχετιση και η Εξέλιξη των σχέσεων των Πέντε Στοιχείων με τις πέντε γεύσεις.
Εξέλιξη της αλληλοσυσχετισης των μεταξύ Πέντε Στοιχείων με τις πέντε ενέργειες, πέντε ήχους, πέντε χρώματα, πέντε φωνητικές εκφράσεις.
Εξέλιξη διάφορων θεωριών με βάση την θεωρία των Πέντε Στοιχείων στην κινεζική ιστορία.
Εξέλιξη της αλληλοσυσχετισης των μεταξύ Πέντε Στοιχείων με τους πέντε ανέμους.
Εξέλιξη της αλληλοσυσχέτισης των μεταξύ Πέντε Στοιχείων με τα πέντε σπλάχνα, τέσσερις (πέντε) εποχές.

Μάθημα 5: Βασικό περιεχόμενο της κινεζικής ιατρικής φιλοσοφίας

Εξέλιξη και ο συνδυασμός των νόμων του yin-yang & των Πέντε Στοιχείων όπως ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο.
Η σχολή  σκέψης του yin-yang, χωρίς αναφορά στα Πέντε Στοιχεία.
Η σχολή  σκέψης που συνδυάζει τον νόμο του yin-yang και τον νόμο των Πέντε Στοιχείων.
Το Yin-Yang & τα Πέντε Στοιχεία ως κατευθυντήριες αρχές των τεσσάρων εποχών του χρόνου.
Εξήγηση εννοιών όπως Εξωτερικο-Γιανγκ Σε σχεση με το εσωτερικο Γιν,  Το οπισθιο – Γιανγκ Σε σχεση με το πρόσθιο – Γιν στο ανθρώπινο σώμα.
Εξήγηση εννοιών όπως των νόμων του yin-yang & των Πέντε Στοιχείων σε σχέση με τις ασθένειες των τεσσάρων εποχών.
Εξήγηση εννοιών όπως Ανθρώπινο σώμα & ουράνιοι αριθμοί.
Εξήγηση εννοιών όπως το Ξύλο επιπλέει & το Μέταλλο βυθίζεται.
Εξήγηση εννοιών όπως Πέντε Όργανα, έξι σπλάχνα, στο ανθρώπινο σώμα.
Εξήγηση εννοιών όπως Λειτουργίες των πέντε οργάνων στο ανθρώπινο σώμα.
Αρμονία & διαταραχή των πέντε οργάνων στο ανθρώπινο σώμα.
Εξήγηση εννοιών όπως υπακοή (συμβιβασμός ) στις τέσσερις εποχές & στον νόμο των Πέντε Στοιχείων.

Μάθημα 6: Η θεωρία των Πέντε Στοιχείων και η θεωρία του ελέγχου.

Ανάπτυξη της κυβερνητικής ( computer – cybernetics ) ως κλάδος της επιστήμης.
Η φύση των κινήσεων Πέντε Στοιχείων.
Αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ των Πέντε Στοιχείων.
Αμοιβαίος έλεγχος μεταξύ των Πέντε Στοιχείων.
Αίτιες και συνέπειες μεταξύ των Πέντε Στοιχείων.
Μεταβολές μεταξύ των Πέντε Στοιχείων που νοείται ως » τεχνική περιοχής της μεταβλητότητας» στην κυβερνητική (computer – cybernetics ).
Το Feedback και ο νόμος των Πέντε Στοιχείων.

Μάθημα 7: Ειδικές τεχνικές πρόβλεψης της κατάστασης της υγείας από την αρχαιότητα ως σήμερα  μέσω της χρήσης του Yi Jing.

 

Σχολιάστε