ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ -TUI NA- ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΤΑΟΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ- ONLINE ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΤΗΣ ΤΑΟΙΣΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 
Κανετε Κλικ στην ανω φωτογραφια
       
   ΑΡΧΙΚΗ      Γ

Σειρά μαθημάτων Γ:ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ONLINE ΣΠΟΥΔΕΣ (TCM) 

 

 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ (MOXIBUSTION)

Συνοπτική  εισαγωγή για τους κύριους μεσημβρινούς ,  παρακείμενους μεσημβρινούς και βελονοσημεία
1. Ποιες είναι οι έννοιες των μεσημβρινών και των δευτερευόντων παρακείμενων μεσημβρινών;
2. Ποια είναι η σύνθεση των μεσημβρινών και δευτερευόντων παρακείμενων μεσημβρινών;
3. Τι είναι τα βελονοσημεία;
4. Πώς να εντοπίσετε τα βελονοσημεία;

Μέρος 1 Δεκατέσσερις Μεσημβρινοί και τα βελονοσημεία

Αναφορά 1 O μεσημβρινός των πνευμόνων του χεριού-Taiyin (LU)
Αναφορά 2 O μεσημβρινός Του Παχύ έντερου του χεριού-Yangming (LI)
Αναφορά 3 O μεσημβρινός στομάχου του ποδιού Yangming (ST)
Αναφορά 4 O μεσημβρινός της σπλήνας του ποδιού Taiyin (SP)
Αναφορά 5
O μεσημβρινός της Καρδιάς του χεριού-Shaoyin (HT)
Αναφορά 6
O μεσημβρινός του Λεπτού έντερου του χεριού-Taiyang (SI)
Αναφορά 7 O μεσημβρινός της ουροδόχου Κύστης του ποδιού Taiyang (BL)
Αναφορά 8 O μεσημβρινός του Νεφρού του ποδιού shaoyin (ΚΙ)
Αναφορά 9
O μεσημβρινός του περικαρδίου του χεριού-Jueyin (PC)
Αναφορά 10
O μεσημβρινός του Sanjiao (τριπλός θερμαστής) του χεριού-Shaoyang (SJ)
Αναφορά 11
O μεσημβρινός χοληδόχου κύστης του ποδιού Shaoyang (GB)
Αναφορά 12
O μεσημβρινός του Συκωτιού του ποδιού Jueyin (LR)
Αναφορά 13
O μεσημβρινός Ren (αγγείο σύλληψης ) (RN) (ή CV)
Αναφορά 14
O μεσημβρινός Du (Κυβερνητικό  αγγείο) (DU) (ή GV)
Προσάρτημα: Επίσημες  Θέσεις των  
Extra βελονοσημείων(EX)  

Μέρος 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ (MOXIBUSTION)

ΤΜΗΜΑ 1 Ο βελονισμός
1. H Νηματοειδής  βελόνα
2. Μέθοδοι  εμπαρσης της βελόνας  
3. Προφυλάξεις, Αντενδείξεις και διαχείριση πιθανών ατυχημάτων στην Θεραπεία με Βελονισμό.

ΤΜΗΜΑ 2 Θερμογόνος Επίδραση (Moxibustion)
1. Τι είναι Θερμογόνος Επίδραση
2. Ποιες είναι οι δράσεις της Θερμογόνου Επίδρασης;
3. Ποια είναι η κατάταξη της
Θερμογόνου Επίδρασης
4. Πώς εφαρμόζεται η
Θερμογόνος Επίδραση;


TUI NA ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
       
 
 
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
  
ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
 
TCM - ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
CHI KUNG
Copyright 2010 by TCM-CURE.COM
Corporation
TCM-CURE.com