ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ONLINE
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ - TUI NA -ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚiΝΙΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ - ΚΙΝΕΖΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Print this page
1.    A JIAO ZHU     ass hide glue pellets     Asini Corii Gelatini Pilula     阿胶珠
2.    A JIAO(A JIAO)    ass hide glue    Asini Corii Gelatini    阿胶(阿胶)
3.    A WEI     asafetida     Asafoetida     阿魏
4.    AI DI CHA     Japanese ardisia stem and leaf     Ardisiae Japonicae Caulis et Folium     矮地茶
5.    AI RONG     moxa floss    Artemisiae Argyi Folium Tritum    艾绒
6.    AI YE     mugwort leaf     Artemisiae Argyi Folium     艾叶
7.    AN XI XIANG     benzoin     Benzoinum     安息香
8.    BA JI TIAN    morinda root     Morindae Radix officinalis     巴戟天
9.    BA JIAO HUI XIANG     star anise     Anisi Stellati Fructus     八角茴香
10.    BA JIAOLIAN     Dysosma root    Dysosmae Rhizoma et Radix     八角连
11.    BAI BIAN DOU    lablab bean    Lablab Semen    白扁豆
12.    BAI BU     stemona root     Stemonae Radix     百部
13.    BAI DOU KOU     cardamom    Amomi Cardamomi Fructus     白豆蔻
14.    BAI FU ZI     giant typhonium tuber     Rhizoma  Typhonii     白附子
15.    BAI GUO REN     ginkgo nut    Ginkgo Semen     白果仁
16.    BAI HE     lily bulb     Lilii Bulbus     百合
17.    BAI HU JIAO    white pepper    Piperis Fructus Albicatus    白胡椒
18.    BAI HUA SHE CAO    hedyotis    Hedyotis Herba    白花蛇舌草
19.    BAI JI     bletilla tuber     Bletillae Tuber     白芨
20.    BAI JIANG CAO    baijiang    Baijiang Herba cum Radice    败酱草
21.    BAI JU HUA     white chrysanthemum flower     Chrysanthemi Flos Albus     白菊花
22.    BAI LIAN     ampelopsis root     Ampelopsis Radix     白蔹
23.    BAI MAOGEN    imperata[root]     Imperatae Rhizoman     白茅根
24.    BAI QIAN     cynanchum root     Cynanchi Baiqian Radix et Rhizoma     白前
25.    BAI REN SHEN     white ginseng     Ginseng Radix Alba     白人参
26.    BAI REN SHEN XU    white fibrous ginseng root    White Fibrous Ginseng Root    白人参须
27.    BAI SHAO     white peony root     Paeoniae Radix Alba     白芍
28.    BAI SHI YING    white quartz     Quartz Album    白石英
29.    BAI SHI ZHI     kaolin     Kaolin     白石脂
30.    BAI TOU WENG     pulsatilla root     Pulsatillae Radix     白头翁
31.    BAI WEI     baiwei cynanchum root     Cynanchi Baiwei Radix     白薇
32.    BAI XIAN PI     dictamnus root bark     Dictamni Radicis Cortex     白鲜皮
33.    BAI YAO ZI     cepharantha tuber; dioscorea root     Stephaniae Cepharanthae Tuber; Dioscoreae Rhizoma     白药子
34.    BAI YING     climbbing nighshade    Sokani Lyrati Herba    白英
35.    BAI ZHI     angelica root     Angelicae Dahuricae Radix     白芷
36.    BAI ZHU     ovate atractylodes root     Atractylodis Ovatae Rhizoma     白术
37.    BAI ZI REN     biotaseed     Biotae Semen     柏子仁
38.    BAN BIAN LIAN    chinese Lobelia    Lobeliae Chinensis Herba cum Radice    半边莲
39.    BAN LAN GEN     isatis root     Isatidis Radix     板兰根
40.    BAN ZHI LIAN     bearded scutellaria    Scutellariae Barbatae Herba    半枝莲
41.    BEI DOU GEN    northern asarum    Menispermi Daurici Radix    北豆根
42.    BEI HE SHI     carpesium seed    Carpesii Fructus    北鹤虱
43.    BEI LONG DAN CAO     northern gentian root    NorthernGentianae Radix    北龙胆草
44.    BEI SHA SHEN     glehnia root     Glehniae Radix     北沙参
45.    BEI WU WEI ZI    nrtherns schisandra berry    Schisandrae Chinensis Fructus    北五味子
46.    BEI XI XIN    northern asarum    Asiasari Herba cum Radice Septentionalis    北细辛
47.    BI BA    long pepper     Piperis Longi Fructus     荜茇
48.    BI CHENG QIE    cubeb    Cubebae Fructus    荜澄茄
49.    BI HU     house lizard    Gekko Swinhoana    天龙(壁虎)
50.    BI MA ZI     castor bean    RiciniSemen    蓖麻子
51.    BI XIE     fish poison yam     Diosceae Hypoglaucae Rhizoma     萆解
52.    BIAN XU CAO    knotgrass     Polygoni Avicularis Herba    萹蓄草
53.    BIE JIA     turtle shell    Amydae Cara-pax    鳖甲
54.    BIN LANG    areca nut    Arecae Semen    槟榔
55.    BING PIAN     borneol     Borneolum     冰片
56.    BING QIU ZI    bletilla [tuber]    Bletillae Tuber    冰球子
57.    BO HE    mint    Menthae Herba    薄荷
58.    BU GU ZHI    psoralea seed    Psoraleae Semen    补骨脂
59.    CAN SHA    silkworm droppings    Bombycis Excrementum    蚕砂
60.    CANG ER ZI    xanthium fruit    Xanthii Fructus    苍耳子
61.    CANG ZHU    atractylodes root    Atractylodis Rhizoma    苍术
62.    CAO DOU KOU     Katsumada’s galangal seed    Alpiniae katsumadae Semen    草豆蔻
63.    CAO GUO    tsaoko fruit    Amomi Tsao-Ko Fructus    草果
64.    CAO GUO REN     tsaoko[friut]    Amomi Tsai-Ko Fructus    草果仁
65.    CAO WU    wild aconite [tuber]    Aconiti Tsao-Wu-Tou Tuber    草乌
66.    CE BAI YE    biota leaf    Biotae Folium    侧柏叶
67.    CHAI HU    bupleurum root    Bupleuri Radix    柴胡
68.    CHAN TUI    cicada molting    Cicadae Periostracum    蝉蜕
69.    CHANG SHAN    dichroa root    Dichroae Radix    常山
70.    CHE QIAN CAO    plantago    Plantaginis Herba    车前草
71.    CHE QIAN ZI    plantago seed    Plantaginis Semen    车前子
72.    CHEN PI    tangerine peel    Citri Exocarpium    陈皮
73.    CHEN SHA    cinnabar    Cinnabaris    辰砂
74.    CHEN XIANG    aquilaria leaven    Aquilariae Ligni Massa    沉香
75.    CHI SHAO    red peony root    Paeoniae Radix Rubra    赤芍
76.    CHI SHI ZHI    red Halloysite    Halloysitum Rubrum    赤石脂
77.    CHI XIAO DOU    rice bean    Phaseoli Calcarati Semen    赤小豆
78.    CHONG WEI ZI    leonurus fruit    Leonuri Fructus    茺蔚子
79.    CHU SHI ZI    paper mulberry fruit    Broussonetiae Fructus    楮实子
80.    CHUAN BEI     sichuan fritillaria bulb    Fritillariae Cirrhosae Bulbus    川贝
81.    CHUAN JIN PI    rose-of-Sharon root bark    Hibisci Syriaci Radicis Cortex    川槿皮
82.    CHUAN LIAN ZI    toosendan fruit    Toosendan Fructus    川楝子
83.    CHUAN MU XIANG    sichuan saussurea root    Vladiniriae Souliei Radix    川木香
84.    CHUAN NIU XI    cyathula root    Cyathulae Radix    川牛膝
85.    CHUAN SHAN JIA    pangolin scales    Manitis Squama    穿山甲
86.    CHUAN XIN LIAN    andrographis    Andrographidis Herba    穿心莲
87.    CHUAN XIONG     ligusticum root     Ligustici Rhizoma     川芎
88.    CHUI PEN CAO    hanging stonecrop     Sedi Sarmentosi Herba    垂盆草
89.    CHUN SHU PI    toona root Bark     Toonae Cortex Ailanthi    椿树皮
90.    CI JI LI    tribulus fruit    Tribuli Fructus    刺蒺黎
91.    CI SHI    loadstone    Magnetitum    磁石
92.    CI WEI PI    hedgehog's pelt    Erinacei Pellis    刺猬皮
93.    CI WU JIA    manyprickle acathopanax root    Radix Acanthopanacis Senticosi     刺五加
94.    DA FENG ZI    hydnocarpus seed    Hydnocarpi Semen    大风子
95.    DA FU PI     areca husk    Arecae Pericarpium    大腹皮
96.    DA HAI MA    Hippocampuskuda Bleeker    Hippocampuskuda Bleeker    大海马
97.    DA HUANG    rhubarb    Rhei Rhizoma    大黄
98.    DA JI    cirsium    Cirsii Herba seu Radix    大蓟
99.    DA QING YE    isatis leaf    Isatidis Folium    大青叶
100.    DA ZAO    jujube    Ziziphi Fructus Jujubae    大枣
101.    DAI MAO    hawksbill turtle shell    Eretmochelydis Carapax    玳瑁
102.    DAN FAN     chalcanthite    Chalcanthitum    胆矾
103.    DAN NAN XING    bile-processed arisaema root    Arisaematis Rhizoma cum Felle Bovis    胆南星
104.    DAN PI    moutan root bark    Moutan Radicis Cortex    丹皮
105.    DAN SHEN    salvia root    Salviae Miltiorrhizae Radix    丹参
106.    DAN ZHU YE    bamboo leaf    Lophatheri Folium    淡竹叶
107.    DANG GUI    tangkuei    Angelicae Sinensis Radix    当归
108.    DANG GUI TOU     tangkuei head    Angelecae Sinensis Radicis Extremitas    当归头
109.    DANG SHEN    codonopsis root    Codonopsitis Radix    党参
110.    DENG XIN CAO    juncus pith    Junci Medulla    灯芯草
111.    DI DING    violet    Violae Herba cum Radice    地丁
112.    DI FENG PI    maple tree skin    Illicii Cortex    地枫皮
113.    DI FU ZI    kochia fruit    Kochiae Fructus    地肤子
114.    DI GU PI    lycium root bark    Lycii Radicis Cortex    地骨皮
115.    DI HUANG     rehmannia[root]    Rehmanniae Radix    地黄
116.    DI LONG    earthworm    Lumbricus    地龙
117.    DI MI     rhinoceros horn    Rhinocerotis Cornu    低密
118.    DI YU    sanguisorba root    Sanguisorbae Radix    地榆
119.    DING GONG TENG    erycibes    Erycibes Radix et Caulis    丁公藤
120.    DONG CHONG XIA CAO    cordyceps    Cordyceps    冬虫夏草
121.    DONG GUA PI    wax gourd rind    Benincasae Exocarpium    冬瓜皮
122.    DONG GUA ZI    wax gourd seed    Benincasae Semen    冬瓜子
123.    DONG KUI ZI    mallow seed    Malvae Verticillatae Semen    冬葵子(苘麻子)
124.    DU HUO    duhuo angelica root    Angelicae Duhuo Radix    独活
125.    DU ZHONG    eucommia bark    Eucommiae Cortex    杜仲
126.    E BU SHI CAO    centipeda    Centipedae Herba cum Radice    鹅不食草
127.    E GUAN SHI    goose throat stone    Bslsnophyllia seu Stalactirum    鹅管石
128.    E ZHU    zedoary    zedoariae Rhizoma    莪术
129.    ER CHA    cutch    Catechu    儿茶
130.    FA BAN XIA     pro formula pinellia [tuber]    Pinelliae Tuber Pro Formula praeparatum     法半夏
131.    FANG FENG    ledebouriella    Ledebouriellae Radix    防风
132.    FANG JI    fangji root    Fangji Radix    防己(汉)
133.    FEI ZI    torreya nut    Torreyae Semen    榧子
134.    FENG FANG    hornet's nest    Vespae Nidus    蜂房
135.    FENG WEI CAO    Phoenix-tail fern    Pteridis Multifidi Herba    凤尾草
136.    FO SHOU    buddha's hand    Citri Sarcodactylidis    佛手
137.    FO SHOU HUA     buddha’s hand flower    Citri Sarcodactylidis Flos    佛手花
138.    FU HAI SHI    pumice    Pumex    浮海石
139.    FU LING    Poria    Poria    茯苓
140.    FU LING PI    poria skin    Poriae Cortex    茯苓皮
141.    FU PEN ZI    rubus berry    Rubi Fructus    覆盆子
142.    FU PIAN    aconite accessory tuber    Aconiti Tuber Laterale    附片
143.    FU PING    duckweed    Lemnae Herba    浮萍
144.    FU SHEN    root poria    Poria cum Pini Radice    茯神
145.    FU XIAO MAI    light wheat grain    Tritici  Levis Fructus    浮小麦
146.    GAN CAO    licorice root    Glycyrrhizae Radix    甘草(去皮)
147.    GAN JIANG    dried ginger    Zingiberis Rhizoma Exsiccatum    干姜
148.    GAN SONG    nardostachys root    Nardostachydis Rhizoma et Radix    甘松
149.    GAN SUI     kansui root    Kansui Radix    甘遂
150.    GAO BEN    Chinese lovage root    Ligustici Sinensis Rhizoma et Radix    藁本
151.    GAO LI SHEN    korean ginseng root    Ginseng Radix Coreenis    高丽参
152.    GAO LIANG JIANG     lesser galangal root    Alpiniae Offcinarum Rhizoma    高良姜
153.    GE GEN    pueraria root    Puerariae Radix    葛根
154.    GE HUA    pueraria flower    Puerariae Flos    葛花
155.    GE JIE    gecko    Gecko    蛤蚧
156.    GONG DING XIANG    clove    Caryophylli Flos    公丁香
157.    GONG JU HUA     Anhui chrysanthemum flower    Chrysanthemi Flos Anhuiensis    贡菊花
158.    GOU JI    cibotium root    Cibotii Rhizoma    狗脊
159.    GOU QI     lycium berry    Lycii Fructus    枸杞
160.    GOU TENG    uncaria stem and thorn    Uncariae Ramulus cum Unco    钩藤
161.    GU JING CAO    eriocaulon scape and flower    Eriocaulonis Scapus et Flos    谷精草
162.    GU JING ZHU    Gu Jingzhu    Eriocauli Flos    谷精珠
163.    GU SUI BU    drynaria root    Drynariae Rhizoma    骨碎补
164.    GU YA    rice sprout    Oryzae Fructus Germinatus    谷芽
165.    GUA LOU KE    trichosanthes rind    Trichosanthis Pericarpium    瓜蒌壳
166.    GUA LOU SHI    trichosanthes fruit    Trichosanthis Fructus    瓜蒌实
167.    GUA LOU ZI    trichosanthes seed    Trichosanthis Semen    瓜蒌子
168.    GUAN GUI PI     quilled cinnamon bark    Cinnamomi Cortex Tubiformis    官桂皮
169.    GUAN ZHONG    aspidium    Aspidii Rhizoma    贯众
170.    GUANG HUO XIANG    patchouli     Pogostemi Herba    广霍香
171.    GUANG JINQIAN CAO    desmodium    Desmodii Ramulus et Folium    广金钱草
172.    GUI BAN    tortoise plastron    Testudinis Plastrum    龟板
173.    GUI JIA JIAO    tortoise plastron glue    Testudinis Plastrum Gelatinum    龟甲胶
174.    GUI JIAN YU     spindle tree wings    Euonymi Lignum Suberalatum    鬼见羽
175.    GUI TONG     quilled cinnamon[bark]    Cinnamomi Cortex Tubiformis    桂通
176.    GUI YUAN ROU    longan flesh    Longanae Arillus    桂圆肉
177.    GUI ZHI    cinnamom twig    Cinnamomi Ramulus    桂枝
178.    HAI FENG TENG    kadsura pepper stem    Piperis Kadsurae Caulis    海风藤
179.    HAI GE FEN    clamshell power    clamshell powder    海蛤粉
180.    HAI GOU SHEN    seal's genitals    Callorhini seu Phocae Testis et Penis    海狗肾
181.    HAI JIN SHA    lygodium spore    Lygodii Spora    海金沙
182.    HAI LONG    pipe-fish    Syngnathus    海龙
183.    HAI MA    sea horse    Hippocampus    海马
184.    HAI PIAO XIAO    cuttlefish bone    Sepiae seu Sepiella Os    海螵蛸
185.    HAI TONG PI    erythrina bark    Erythrinae Cortex    海桐皮
186.    HAI ZAO    sargassum    Sargassi Herba    海澡
187.    HAN LIAN CAO    eclipta    Ecliptae Herba    旱莲草(墨旱莲)
188.    HAN SHUI SHI    glauberite    Gypsum seu Calcitum    寒水石
189.    HANG JU HUA     Hanzhou chrysanthemum flower    Chrysanthemi Flos Hangzhouensis    杭菊花
190.    HE HUAN PI    silk tree bark    Albizziae Cortex    合欢皮
191.    HE SHOU WU     flowery knotweed root     Polygoni Multiflori Radix     何首乌
192.    HE YE     lotus leaf    Nelumbinis Folium    荷叶
193.    HE ZI     chebule    Chebulae Fructus    诃子
194.    HEI ZHI MA    black sesame seed    Sesami Semen Atrum    黑芝麻
195.    HONG DOU KOU    galangal fruit    Alpiniae Galangae Fructus    红豆蔻
196.    HONG HUA    carthamus flower    Carthami Flos    红花
197.    HONG REN SHEN     red ginseng     Gingseng Radix Rubra    红人参
198.    HONG SHEN    red ginseng    Gingseng Radix Rubra    红参
199.    HONG SHEN XU    red ginseng root    Red Ginseng Root    红参须
200.    HONG YAO ZI    tripterygium wilfordii sub    Pteroxygoni Radix    红药子
201.    HOU PO    magnolia bark    Magnoliae Cortex    厚朴
202.    HOU PO HUA    magnolia flower    Magnoliae Flos    厚朴花
203.    HOU ZAO     macaque stone    Macacae Calculus    猴枣
204.    HU HUANG LIAN    picrorhiza root    Picrorhizae Rhizoma    胡黄连
205.    HU JI SHENG     red-berried mistletoe    Visci Ramus    槲寄生
206.    HU LU BA    fenugreek seed    Foeni-Graeci Semen    葫芦巴
207.    HU PO    amber    Succinum    琥珀
208.    HU ZHANG    bushy knotweed root    Polygoni Cuspidati Rhizoma    虎杖
209.    HUA JIAO    zanthoxylum husk    Zanthoxyli Pericarpium    花椒
210.    HUA JU HONG    huazhou pomelo rind    Citri Grandis Exocarpium Rubrum    化橘红
211.    HUA RUI SHI    ophicalcite    Ophicalcitum    花蕊石
212.    HUA SHI FEN    talcum    Talcum    滑石粉
213.    HUAI HUA    sophora flower    Sophorae Flos    槐花
214.    HUAI JIAO    sophora fruit    Sophorae Fructus    槐角
215.    HUAI MI    sophora flower bud    Sophorae Flos Immaturus    槐米
216.    HUANG BAI    phellodendron bark    Phellodendri Cortex    黄柏
217.    HUANG DAN     minium     Minium    黄丹
218.    HUANG JING    polygonatum root    Polygonati Huangjing Rhizoma    黄精
219.    HUANG JING ZI     negundo vitex fruit    Viticis Negundinis Fructus    黄荆子
220.    HUANG LIAN    coptis     Coptidis Rhizoma    黄连
221.    HUANG LIAN XU     coptis root    Coptidis Rhizoma    黄连须
222.    HUANG QI    astragalus root    Astragali (Seu Hedysari) Radix    黄芪
223.    HUANG YAO ZI    air potato    Dioscoreae Bulbiferae Tuber    黄药子
224.    HUO MA REN    hemp seed    Cannabis Semen    火麻仁
225.    JI GU CAO    prayer-beads    Abri Cantoniensis Herba cum Radice    鸡骨草
226.    JI GUAN HUA    cockscomb flower    Celosiae Cristatae Flos    鸡冠花
227.    JI LI     tribulus fruit    Tribuli Fructus    蒺藜
228.    JI NEI JIN    gizzard lining    Galli Gigerii Endothelium    鸡内金
229.    JI SHI TENG    paederia    Paederiae Scandentis Herba et Radix    牛皮冻(鸡矢藤)
230.    JI XING ZI    garden balsam seed    Impatientis Balsaminae Semen    急性子
231.    JI XUE CAO     centella asiatica    Centellae Herb     积雪草
232.    JI XUE TENG    millettia root and stem    Milllettiae Radix et Caulis    鸡血藤
233.    JIA ZHU    pangolin scales    Manitis Squama    甲珠
234.    JIAN QU    Fujian medicated leaven    Fujian Medicated Leaven    建曲
235.    JIANG CAN    silkworm    Bombyxs Batryticatus    僵蚕
236.    JIANG HUANG    turmeric    Curcumae Longae Rhizoma    姜黄
237.    JIANG PI    ginger skin    Zingiberis Rhizomatis Cortex    姜皮
238.    JIANG XIANG    dalbergia wood    Dalbergiae Lignum    降香
239.    JIAO BAI ZHU    prepared ovate atractylodes    Prepared Ovate Atractylodes    焦白术
240.    JIAO GU LAN    gunostemma    Gunostemma    绞股兰
241.    JIE GENG    platycodon root    Platycodonis Radix    桔梗
242.    JIE GU MU     elder    Sambuci Herba seu Radix     接骨木
243.    JIE ZI    mustard seed    Brassicae Junceae Semen    芥子
244.    JIN FO CAO     inula    Inulae Cauliset Folium    金佛草(金佛草)
245.    JIN GANG TENG     Bock’s greenbrier root    Smilacis Bockii Rhizoma    金刚藤
246.    JIN GUO LAN    tinospora tuber    Tinosporae Tuber    金果榄
247.    JIN JING SHI    vermiculite    Vermiculite    金精石
248.    JIN MENG SHI     mica schist    Micae Aureae Lapis    金礞石
249.    JIN QIAN BAI HUA SHE     multibanded ktait    Bungarus Multicinctus    金钱白花蛇
250.    JIN QIAN CAO    moneywort    Jinqiancao Herba    金钱草
251.    JIN QIAO MAI    wild buckwheat rhizome     Rhizoma Fagopyri Dibotryis    金乔麦
252.    JIN YING ZI    cherokee rose fruit    Rosae Laevigatae Fructus    金樱子
253.    JING JIE    schizonepeta    Schizonepetae Herba et Flos    荆芥
254.    JING JIE SUI    schizonepeta spike    Schizonepeta Spike    荆芥穗
255.    JIU BAI SHAO    wine root of herbaceous peony    stir-bakde Radix Paeoniae Alba with vino    酒白芍
256.    JIU BI YING     iron holly[bark]    Ilicis Rotundae Cortex    救必应
257.    JIU CAI ZI    chinese leek seed    Allii Tuberosi Semen    韭菜子
258.    JIU DANG GUI    wine of tangkuei    stir-bakde Radix Angelicae Sinensis with vino    酒当归
259.    JIU JIE CHANG PU     altai anemone root    Anemones Altaicae Rhizoma    九节菖蒲
260.    JIU XIANG CHONG    stinkbug    Aspongopus    九香虫
261.    JU HE    tangerine pip    Citri Semen    桔核
262.    JU LUO    tangerine pith    Citri Fructus Fasciculus Vascularis    桔络
263.    JUAN BAI     selaginella    Selafinellae Herba    卷柏
264.    JUE MING ZI     fetid cassia seed    Cassiae Torae Semen    决明子
265.    KU DING CHA    ilex    Ilicis Folium    苦丁茶
266.    KU FAN    calcined alum    Alumen Calcinatum    枯矾
267.    KU LIAN PI    chinaberry root bark    Meliae Cortex (Radicis)    苦楝皮
268.    KU QIAO MAI    fagopyrum tataricum    Fagopyrum Tataricum    苦乔麦
269.    KU SHEN    flavescent sophora root    Sophorae Flavescentis Radix    苦参
270.    KU XING REN    bitter apricot kernel    Armeniacae Semen Amarum    苦杏仁
271.    KUAN DONG HUA    tussilago flower    Tussilaginis Flos    款冬花
272.    KUN BU    kelp    Algae Thallus    昆布
273.    LAI FU ZI    radish seed    Raphani Semen    莱菔子
274.    LAO GUAN CAO    cranesbill    Geranii Herba    老鹳草
275.    LEI GONG TENG    thunder god vine    Tripterygii Wilfordi Radix Folium et Flos    雷公藤
276.    LEI WAN     omphalia    Omphalia    雷丸
277.    LI HE    litchee pit    Litchi Semen    荔核
278.    LI LU     veratrum    Veratri Radix et Rhizoma    黎芦
279.    LIAN FANG    lotus receptacle    Nelumbinis Receptaculum    莲房
280.    LIAN QIAO    forsythia fruit    Forsythiae Fructus    连翘
281.    LIAN XIN    lotus embryo     Nelumbinis Embryo    莲芯
282.    LIAN XU    lotus stamen    Nelumbinis Stamen    莲须
283.    LIAN ZI    lotus fruit/seed    Nelumbinis Fructus seu Semen    莲子
284.    LIANG TOU JIAN    radde's anemone root    Anemones Raddeanae Rhizoma    两头尖
285.    LING XIAO HUA     campsis flower    Campsites Flos     凌霄花
286.    LING YANG JIAO FENG    Antelope horn power    Antelope horn power    羚羊角粉
287.    LING ZHI JUN    ganoderma    Ganoderma    灵芝菌
288.    LIU HUANG     sulfur    Srlphur    硫磺
289.    LIU YI SAN     Six-To-One power    Six-To-One power    六一散
290.    LIU YUE XUE     Chinese eupatorium leaf    Eupatorii Chinnses Folium    六月雪
291.    LONG CHI    dragon tooth    Mastodi Dentis Fossilia    龙齿
292.    LONG DAN CAO    gentian root    Gentianae Radix    龙胆草
293.    LONG GU    dragon bone    Mastodi Ossis Fossilia    龙骨
294.    LONG KUI     black nightshade    Solani Nigri Herba    龙葵
295.    LOU LU    rhaponticum/echinops root    Rhapontici seu Echinopis Radix    漏芦
296.    LU BIAN     deer’s testis and penis    Cervi Testis et Penis    鹿鞭
297.    LU FAN     melanterite    melanteritum    绿矾
298.    LU GAN SHI    smithsonite    Smithsonitum    炉甘石
299.    LU GEN    phragmites root    Phragmititis Rhizoma    芦根
300.    LU HAN CAO     evolvulus    Evolvuli Herba    鹿含草
301.    LU HUI    aloe    Aloe    芦荟
302.    LU JIAO JIAO    deerhorn glue    Cervi Gelatinum Cornu    鹿角胶
303.    LU JIAO SHUANG    degelatinated deer antler    Cervi Cornu Degelatinatum    鹿角霜
304.    LU LU TONG    liquidambar fruit    Liquidambaris Fructus    路路通
305.    LUO BU MA     dogbane    Apocyni Herba    罗布麻
306.    LUO HAN GUO     Grosvenor’s momordica fruit    Momordicae Grosvenori Fructus    罗汉果
307.    LUO SHI TENG    star jasmine stem    Trachelospermi Caulis    络石藤
308.    MA BIAN CAO     vervena    Vervenae Herba    马鞭草
309.    MA BO     puffball     Lasiosphaera seu Calvatia     马勃
310.    MA CHI XIAN    purslane    Portulacae Herba    马齿苋
311.    MA DOU LING     aristolochia fruit     Aristolochiae Fructus     马蔸铃
312.    MA QIAN ZI     nux vomica    Nux Vomicae Semen     马钱子
313.    MAI DONG     ophiopogon tuber    Ophiopogonis Tuber     麦冬
314.    MAI YA     barley sprout     Hordei Fructus Germinatus     麦芽
315.    MAN JING ZI     vitex fruit     Viticis Fructus     蔓荆子
316.    MAN TIAN XING    pavetta    Pavetta Hongkongensis    满天星
317.    MANG XIAO     mirabilite    Mirabilitum     芒硝
318.    MAO DONG QING     hairy holly root    Ilicis Pubescentis Radix    毛冬青
319.    MAO ZHAO CAO     cat's claw buttercup root     Ranunculi Ternati Tuber     猫爪草
320.    MEI GUI HUA     rose    Rosae Flos    玫瑰花
321.    MI HOU TOU GEN    Yang tao Actinidia Root    Yang tao Actinidia Root    弥猴桃根
322.    MI MENG HUA     buddleia flower     Buddleiae Flos     密蒙花
323.    MI TUO SENG     Litharge     Lithargyum     密佗僧
324.    MIAN DA JI    cotton root of Beijing euphorbia    Stellerae Radix    棉大戟
325.    MING DANG SHEN     changium root     Changii Radix     明党参
326.    MING FAN     alum     Alumen     明矾
327.    MO SHI ZI     aleppo gall     Galla Halepensis     没食子
328.    MO YAO     myrrh     Myrrha     没药
329.    MU BIE ZI REN    prepared momordica seed    Prepared Momordica Seed    木鳖子仁
330.    MU DING XIANG     clove fruit     Caryophylli Fructus     母丁香
331.    MU GUA     chaenomeles fruit     Chaenomelis Fructus     木瓜
332.    MU HU DIE     oroxylum seed     Oroxyli Semen     木蝴蝶
333.    MU JIN HUA     rose-of-Sharon flower    Hibisci Syriaci Flos    木槿花
334.    MU LI     oyster shell    Ostreae Concha    牡蛎
335.    MU ZE     Equisetum    Equiseti Herba    木贼
336.    NAN HE SHI     wild carrot fruit    Dauci Carotae Fructus    南鹤虱
337.    NAN SHA SHEN     adenophora root     Adenophorae Radix     南沙参
338.    NAN TIAN XIAN ZI    southern henbane seed    Hygrophilae Semen    南天仙子
339.    NAN WU WEI ZI     southern schisandra berry    Schisandrae Sphenantherae Fructus    南五味子
340.    NIU BANG ZI     arctium seed    Arctii Fructus    牛旁子
341.    NIU HUANG     bovine bezoar    Bovis Bezoar    牛黄
342.    NIU XI    achyranthes root    Achyranthis Bidentatae Radix    牛膝
343.    NU ZHEN ZI     ligustrum fruit    Ligustri Fructus     女贞子
344.    OU JIE     lotus root node     Nelumbinis Rhizomatis Nodus     藕节
345.    PAI CAO    folium agastaches    Folium Agastaches    排草
346.    PANG DA HAI     sterculia     Sterculiae Semen     胖大海
347.    PAO JIANG     blast-fried ginger     Zingiberis Rhizoma Tostum     炮姜
348.    PEI LAN     eupatorium     Eupatorii Herba     佩兰
349.    PENG SHA     borax     Borax     硼砂
350.    PI PA YE     Loquat Leaf    Eriobotryae Folium    枇杷叶
351.    PIAN JIANG HUANG    rhizoma wenyujin concisa    Rhizoma Wenyujin Concisa    片姜黄
352.    PING BEI MU    fritillaria bulb     Fritillariae Bulbus     平贝母
353.    PU GONG YING     dandelion     Taraxaci Herba cum Radice     蒲公英
354.    PU HUANG     typha pollen     Typhae Pollen     蒲黄
355.    QI CAI JU    bracteantha bracteata    Bracteantha bracteata    七彩菊
356.    QI SHE     agkistrodon     Agkistrodon     祁蛇
357.    QI YE LIAN     taiwan schefflera    Schefflerae Arboricolae Radix seu Caulis et Folium    七叶连
358.    QIAN CAO     madder root     Rubiae Radix     茜草
359.    QIAN HU     peucedanum root     Peucedani Radix     前胡
360.    QIAN LI GUANG     climbing groundsel    Senecionis Scandentis Herba    千里光
361.    QIAN NIAN JIAN     homa lomena root     Homalomenae Rhizoma     千年健
362.    QIAN NIU ZI     morning glory seed     Pharbitidis Semen     牵牛子
363.    QIAN SHI     gordon Euryale seed     Euryales Semen     芡实
364.    QIANG HUO     notopterygium root     Notopterygii Rhizoma     羌活
365.    QIN JIAO     large gentian root     Gentianae Macrophyllae Radix     秦艽
366.    QIN PI     ash bark     Fraxini Cortex     秦皮
367.    QING BAN XIA    purified pinellia tuber    Pinelliae Tuber Depuratum    清半厦
368.    QING BEI MU    blue shell    Fritillariae Cirrhosae Bulbus    青贝母
369.    QING DAI     indigo     Indigo Pulverata Levis     青黛
370.    QING FENG TENG     orient vine     Sinomenii seu sabiae Caulis et Rhizoma     青风藤
371.    QING HAO     sweet wormwood     Artemisiae Apiaceae seu Annuae Herba     青蒿
372.    QING MENG SHI     chlorite[schist]    Chloriti Lapis    青蒙石
373.    QING MU XIANG     aristolochia root; vladimiria root     Aristolochiae Radix; Vladimiriae Radix     青木香
374.    QING PI     unripe tangerine peel     Citri Exocarpium Immaturum     青皮
375.    QING XIANG ZI     celosia seed     Celosiae Argenteae Semen     青箱子
376.    QING YAN     halite     Halitum     青盐
377.    QIU SHI     processed urine deposit     Hominis Urinae Depositum Praeparatum     秋石
378.    QU MAI     dianthus     DianthiHerba     瞿麦
379.    QUAN SHEN    Polygonatum bistorta    Rhizoma Bistortae    拳参
380.    QUAN XIE     Scorpion    buthus    全蝎
381.    REN DONG TENG     lonicera stem and leaf     lonicerae caulis et folium     忍冬藤
382.    REN GONG NIU HUANG     synthetic bovine bezoar    Bovis Bezoar Syntheticum    人工牛黄
383.    REN ZHONG BAI     urine sediment     Hominis Urinae Sedimentum     人中白
384.    REN ZHONG HUANG     licorice in human feces     Glycyrrhizae Radix Cum Excremento Hominis Praeparatum     人中黄
385.    ROU CONG RONG     cistanche Desertliving     Cistanchis Herba     肉苁蓉
386.    ROU DOU KOU     nutmeg     Myristicae Semen     肉豆蔻
387.    ROU GUI     cinnamon bark    Cinamomi Cortex:BL-57 (Fleshy Cinnamon)    肉桂
388.    ROU KOU SHUANG     nutmeg frost    Myristicae Seminis Pulvis    肉扣霜
389.    RU XIANG     frankincense     Resina Olibani     乳香
390.    RUI REN    prinsepia seed    Prinsepiae Semen    芮仁
391.    SAN LENG     sparganium root     Sparganii Rhizoma     三棱
392.    SAN QI     notoginseng root     Notoginseng Radix     三七
393.    SAN QI HUA     notoginseng flower    Notoginseng Flos    三七花
394.    SANG BAI PI     mulberry root bark    Mori Radicis Cortex    桑白皮
395.    SANG PIAO XIAO    mantis egg-case     Mantides Ootheca     桑螵蛸
396.    SANG SHEN ZI     mulberry     Mori Fructus     桑椹子
397.    SANG YE     mulberry leaf     Mori Folium     桑叶
398.    SANG ZHI     mulberry twig     Mori Ramulus     桑枝
399.    SHA REN     amomum fruit     Amomi Semen seu Fructus     砂仁
400.    SHA YUAN ZI     complanate astragalus seed     Astragali Complanati Semen     沙苑子
401.    SHAN CI GU     shancigu bulb    Shangcigu bulbus    山慈菇
402.    SHAN DOU GEN     bushy sphora root     Sophorae Subprostratae Radix     山豆根
403.    SHAN MU TONG     Finet's clematis     Clematidis Finetianae Radix, Caulis et Folium     山木通
404.    SHAN NAI     kaempferia root     Kaempferiae Rhizoma     山奈
405.    SHAN YAO    dioscorea root    Dioscoreae Rhizoma    山药
406.    SHAN ZHA     crataegus fruit     Crataegi Fructus     山楂
407.    SHAN ZHU YU     cornus fruit     Corni Fructus     山茱萸
408.    SHANG JIANG REN(XIANG SHA REN)    amomum fruit     Amomi Semen seu Fructus     山姜仁(湘砂仁)
409.    SHANG LU     phytolacca[root]    Phytolaccae Radix    商陆
410.    SHE CHUANG ZI     cnidium seed     Cnidii Monnieri Fructus     蛇床子
411.    SHE GAN     belamcandae root     Belamcandae Rhizoma     射干
412.    SHE HAN SHI     iron  pyrite     Pyritum Rotundam     蛇含石
413.    SHE TUI     snake slough     Serpentis Exuviae     蛇蜕
414.    SHE XIANG     musk    Moschus     麝香
415.    SHEN JIN CAO     ground pine    Lycopodii Clavati Herba Cum Radice     伸筋草
416.    SHENG MA     cimicifuga root     Cimicifugae Rhizoma     升麻
417.    SHI CHANG PU     acorus root    Acori Rhizoma    石菖蒲
418.    SHI DA GONG LAO YE     mahonia leaf     Mahoniae Folium     十大功劳
419.    SHI DI     persimmon calyx     kaki Calyx     柿蒂
420.    SHI GAO     gypsum    gypsum    石膏
421.    SHI HU     dendrobium stem    Dendrobium Eye Brightener Pill    石斛
422.    SHI JIAN CHUAN     Chinese sage    Salviae Chinensis Herba    石见穿
423.    SHI JUE MING     abalone shell     Haliotidis Concha     石决明
424.    SHI JUN ZI     quisqualis fruit     Quisqualis Fructus     使君子
425.    SHI LIAN ZI     lotus fruit    Nelumbinis Fructus    石莲子
426.    SHI LIU PI     pomegranate rind     Granati Pericarpium     石榴皮
427.    SHI NAN TENG     photinia stem     Photiniae Caulis     石楠藤
428.    SHI WEI     pyrrosia leaf     Pyrrosiae Folium     石苇
429.    SHI XIE     crab fossil    Brachyurae Fossilia    石蟹
430.    SHI YAN     spirifer fossil    Spiriferae Fossilia    石燕
431.    SHOU WU TENG    flowey knotweed stem    Polygoni Multiflori Caulis    首乌藤
432.    SHOU ZHANG SHEN    gymnadnia conopsear broyn    Gymnadnia Conopsear Broyn    手掌参
433.    SHU DI HUANG     cooked rehmannia root    Rehmanniae Radix Conquita    熟地黄
434.    SHU FU     wood louse    Armadillidium     鼠妇
435.    SHUI DENG XIN     juncus[pith]    Junci Medulla    水灯心
436.    SHUI HONG HUA ZI     smartweed fruit    Polygoni Fructus    水红花子
437.    SHUI ZHI     leech     Hirudo seu Whitmania     水蛭
438.    SI GUA LUO     loofah     Luffae Fasciculus Vascularis     丝瓜络
439.    SONG HUA FEN     pine pollen    Pini Pollen    松花粉
440.    SONG JIE     knotty pine wood    Pini Lignum Nodi    松节
441.    SU MU     sappan wood     sappan Lignum     苏木
442.    SU YE     perilla leaf     Perillae Folium     苏叶
443.    SUAN ZAO REN     spiny jujube kernel     Ziziphi Spinosi Semen     酸枣仁
444.    SUO YANG     cynomorium stem     Cynomorii caulis     锁阳
445.    TAI ZI SHEN     pseudostellaria root     Pseudostellariae Radix     太子参
446.    TAN JING JIE    prepared fineleaf schizonepeta herb     Prepared Fineleaf Schizonepeta Herb     炭荆芥
447.    TAN XIANG     sandalwood     Santali Lignum     檀香
448.    TAN YI MU CAO     prepared leonurus    Prepared Leonurus    炭益母草
449.    TAO REN     peach kernel     Persicae Semen     桃仁
450.    TIAN BIAN JU     kalimeris     Kalimeridis Herba et Radix    田边菊
451.    TIAN DONG     asparagus tuber     Asparagus Tuber     天冬
452.    TIAN HUA FEN     trichosanthes root     Trichosanthis Radix     天花粉
453.    TIAN JI HUANG     Lesser hypericum    Hyperici Japonici Herba    田基黄(地耳草)
454.    TIAN KUI ZI     semiaquilegia tuber    Semiaquilegiae Tuber    天葵子
455.    TIAN MA     gastrodia[root]    Gastrodiae Rhizoma    天麻
456.    TIAN MA PIAN    slice of gastrodia root    Slice of Gastrodia root    天麻片
457.    TIAN NAN XING     arisaema root    Arisaematis Rhizoma    天南星
458.    TIAN ZHU HUANG     bamboo sugar    Bambusae Concretio Silicea     天竺黄
459.    TING LI ZI     tingli seed     Descurainiae seu Lepidii Semen     葶苈子
460.    TONG CAO     rice-paper plant pith     Tetrapanacis Medulla     通草
461.    TONG LU     copper rust    Aeris Robigo    铜绿
462.    TOU GU CAO     speranskia/balsam     Speranskiae seu Impatientis Herba     透骨草
463.    TU BEI MU     bolbostemma tuber     Bolbostemmatis Tuber     土贝母
464.    TU BIE CHONG     wingless cockroach     Eupoly phaga Seu Opistho platia     土鳖虫
465.    TU FU LING     smooth greenbrier root     Smilacis Glabrae Rhizoma     土茯苓
466.    TU SI ZI     cuscuta seed     Cuscutae Semen     菟丝子
467.    WA LENG ZI     ark shell     Arcae Concha     瓦楞子
468.    WANG BU LIU XING     vaccaria seed     Vaccariae Semen     王不留行
469.    WANG YUE SHA     hare's droppings     Lepi Excrementum     望月砂
470.    WEI LING CAI     Chinese silverweed    Potentillae Chinensis Radix seu Herba cum Radice    委陵菜
471.    WEI LING XIAN     clematis root     Clematidis Radix     威灵仙
472.    WU BEI ZI     sumac Gallnut     Galla Rhois    五倍子
473.    WU GONG     centipede     Scolopendra     蜈蚣
474.    WU GU CHONG     screwworm     Chrysomyiae Larva     五谷虫
475.    WU HUA NONG GU     flowery dragon bone    Mastodi Ossis Fossilia Florida    五花龙骨
476.    WU LING ZHI     flying squirrel's droppings     Trogopteri seu Pteromydis Excrementum     五灵脂
477.    WU MEI     black Plum    Mume Fructus     乌梅
478.    WU MING YI    manganese    limonitum     无名异
479.    WU SHAO SHE     black-striped snake    Zaocys    乌梢蛇
480.    WU YAO     lindera root     Linderae Radix     乌药
481.    WU YI     elm cake    Ulmi Fructus Praeparatio    芜夷
482.    WU ZHU YU     evodia fruit    Evodiae Fructus    吴茱萸
483.    XI HE LIU     tamarisk twig and leaf     Tamaricis Ramulus et Folium     西河柳
484.    XI HUANG CAO     stream-side rabdosia    Rabdosiae Striati Herba    溪黄草
485.    XI WU WEI    Schisandra sphenanthera    Schisandra Sphenanthera    西五味
486.    XI XIAN CAO     siegesbeckia     Siegesbeckiae Herba     稀莶草
487.    XI XIN     asarum    Asiasari Herba cum Radice    细辛
488.    XI YANG SHEN     American ginseng     Panacis Quinquefolii Radix     西洋参
489.    XIA KU QIU    prunella spike    Prunellae Spica    夏枯球
490.    XIAN HE CAO     agrimony     Agrimoniae Herba     仙鹤草
491.    XIAN MAO     curculigo rhizome     Curculiginis Rhizoma     仙茅
492.    XIANG FU ZI     cyperus root     Cyperi Rhizoma     香附子
493.    XIANG JIA PI    perploca sepium    Periplocae Cortex    香加皮
494.    XIANG MAI DONG    Hunan Dwarf Lilyturf Tuber    Hunan Dwarf Lilyturf Tuber    湘麦冬
495.    XIANG PI     oak bark     Quercus Acutissimae Cortex     象皮
496.    XIANG QU    medicated leaven     Massa Medicata Fermeutata     湘曲
497.    XIANG RU CAO     elsholtzia    Elsholtziae Herba    香薷草
498.    XIANG YUAN     citron    Citri Medicae seu Wilsonii Fructus    香橼
499.    XIAO HUI XIANG     fennel fruit    Foeniculi Fructus    小茴香
500.    XIAO JI     cephalanoplos    Cephalanoploris Herba seu Radix    小蓟
501.    XIAO SHI     niter    Nitrum    硝石
502.    XIE BAI     chinese chive bulb     Allii Bulbus     薤白
503.    XIE YE     senna leaf     Sennae Folium     泻叶
504.    XIN YI HUA     magnolia flower     Magnoliae Flos     辛夷花
505.    XU CHANG QING     paniculate cynanchum    Cynanchi Paniculati Herba cum Radice    徐长卿
506.    XU DUAN     dipsacus root     Dipsaci Radix     续断
507.    XUAN FU HUA     inula flower     Inulae Flos     旋复花
508.    XUAN JING SHI     selenite    Selenitum    玄精石
509.    XUAN MING FEN     refined mirabilite     Mirabilitum Depuratum     玄明粉
510.    XUAN SHEN     scrophularia root     Scrophulariae Radix     玄参
511.    XUE JIE     dragon's blood     Daemonoropis Draconis Resina     血竭
512.    XUE YU TAN     charred hair     Hominis Crinis Carbonisatus     血余炭
513.    XUN GU FENG     mollissima     Aristolochiae Mollissimae Rhizoma seu Herba     寻骨风
514.    YA DAN ZI     brucea fruit     Bruceae Frcutus     鸦胆子
515.    YA MA ZI     flax seed     Lini Semen     亚麻子
516.    YAN HU SUO     Corydalis tuber    Corydalis Tuber    延胡索
517.    YAN HUA    lilac daphne flower bud    Daphne genkwa Sieb. Et Zucc    芫花
518.    YAN SUI ZI     coriander seed     Coriandri Fructus     芫荽子
519.    YANG QI SHI     actinolite    Actinolitum     阳启石
520.    YANG SHEN     American ginseng    Panacis Quinquefolii Radix    洋参
521.    YE JU HUA    wild chrysanthemum flower    Chrysanthemi Indicae seu Borealis Flos     野菊花
522.    YE MING SHA      bat's droppings     Vespertilionis Excrementum     夜明砂
523.    YE XIA ZHU     phyllanthus    Phyllanthi Urinariae Herba (cum Radice)    叶下珠
524.    YI MU CAO     leonurus     Leonuri Herba     益母草
525.    YI YI REN     coxi ssed    Coicis Semen    薏苡仁
526.    YI ZHI REN     bitter Cardamon     Alpinae Oxyphyllae Fructus     益智仁
527.    YIN CHAI HU      lanceolate stellaria root     Stellariae Lanceolafae Radix     银柴胡
528.    YIN CHEN     capillaris     Artemisiae Capillaris Herba     茵陈
529.    YIN XING YE    ginkgo leaf    Folium Ginkgo    银杏叶
530.    YIN YANG HUO    epimedium    Epimedii Herba    淫羊藿
531.    YIN ZHU     vermilion     Yinzhu     银珠
532.    YU BIAO     swim bladder    Piscis Vesica Aeris    鱼膘
533.    YU JIN     curcuma tuber     Curcumae Tuber     郁金
534.    YU LI REN     bush cherry kernel     Pruni Japonicae Semen     郁李仁
535.    YU LIANG SHI     limonite     limonitum     禹粮石
536.    YU MI XU     corn silk    Mays Stylus    玉米须
537.    YU NAO SHI     otolith    Pseudosciaenae Otolithum    鱼脑石
538.    YU XING CAO     houttuynia      Houttuyniae Herba Cum Radice     鱼腥草
539.    YU ZHI ZI    foreknowledge    Akebiae Fructus    预知子
540.    YU ZHU     fragrant Solomonseal Rhizome     Polygonati Odorati Rhizoma     玉竹
541.    YUAN BAO CAO    Sampson St.John'swort Herb    Sampson St.John'swort Herb    元宝草
542.    YUAN ZHI     polygala root     polygalae Radix     远志
543.    YUE JI HUA     China tea rose    Rosae Chinensis Flos et Fructus    月季花
544.    YUN MU SHI    muscovitum muscovite    Muscovitum Muscovite    云母石
545.    YUN MU XIANG     yunnan saussurea root     Saussureae Radix Sichuanensis     云木香
546.    ZAO FAN     melanterite    Melanteritum     皂矾
547.    ZAO JIAO     gleditsia fruit    Gleditsiae Fructus    皂角
548.    ZAO JIAO CI     gleditsia thorn    Gleditsiae Spina    皂角刺
549.    ZE LAN     lycopus     lycopi Herba     泽兰
550.    ZE XIE     alisma tuber     Alismatis Rhizoma     泽泻
551.    ZHANG NAO     camphor     Camphora     樟脑
552.    ZHE SHI     hematite(haematitum)     Hematite (Haematitum)     赭石
553.    ZHEN ZHU     pearl    margarita    珍珠
554.    ZHEN ZHU FEN    pearl powder    Margarita Radix    珍珠粉
555.    ZHEN ZHU MU     mother-of-pearl     Concha Margaritifera     珍珠母
556.    ZHENG BEI MU     zhejiang fritillaria bulb    Fritillariae Verticillatae Bulbus    浙贝母
557.    ZHI GAN CAO    honey-fried    Radix Glycyrrhizae Preparata    炙甘草
558.    ZHI HUANG QI    honey-fried     Astragali Radix    炙黄芪
559.    ZHI JU ZI    honey tree fruit    Hoveniae Fructus seu Semen    枳具子
560.    ZHI KE     bitter orange     Aurantii Fructus     枳壳
561.    ZHI KUANG DONG HUA    honey-fried    Farfarae Flos    炙款冬花
562.    ZHI MA HUANG    honey-fried    Ephedrae Herba     炙麻黄
563.    ZHI MU     anemarrhena root     Anemarrhenae Rhizoma    知母
564.    ZHI PI BA YE    honey-fried    Folium Eriabotryae    炙枇杷叶
565.    ZHI SANG BAI PI    honeyfried    Coryex Mori    炙桑白皮
566.    ZHI YUAN ZHI    honey-fried    Polygalae Coryex    炙远志
567.    ZHI ZI     gardenia fruit     Gardeniae Fructus     栀子
568.    ZHI ZI PI    itoa orienthalis    Itoa orienthalis    枝子皮
569.    ZHI ZI REN    gardenia fruit     Gardeniae Fructus     栀子仁
570.    ZHI ZI YUAN    honey-fried    Radix Asteris    炙紫苑
571.    ZHONG LOU    Chinese paris rhizome    Chinese Paris Rhizome    重楼
572.    ZHONG RU SHI     stalactite    stalactitum    钟乳石
573.    ZHU LING     polyporus    Polyporus    猪苓
574.    ZHU RU     bamboo shavings    Bambusae Caulis in Taeniam    竹茹
575.    ZHU SHA     cinnabar     Cinnabaris     珠砂
576.    ZHU YA ZAO    small gleditsia fruit    Gleditsiae Fructus Parvus    猪牙皂
577.    ZHUANG SHEN GU    GV-27    Bone Strengthener    壮身骨
578.    ZI BEI CHI     purple shell tooth    Concha mauritiae    紫贝齿
579.    ZI CAO     puccoon    Lithospermi,Macrotomiae    紫草
580.    ZI CAO RONG    lac    Lacciferi Secretio    紫草茸
581.    ZI HE CHE    placenta Dried Human     Hominis Placenta     紫河车
582.    ZI JING PI     cercis bark    Cercis Cortex    紫荆皮
583.    ZI NAO SHA     purple sal ammoniac    Sal Ammoniacum Purpureum    紫硇砂
584.    ZI RAN TONG     pyrite    pyritum    自然铜
585.    ZI SHI YING     amethyst/fluorite     Amethystum seu Fluoritum     紫梢花
586.    ZI SHI YING     amethyst/fluorite     Amethystum seu Fluoritum     紫石英
587.    ZI SHU ZI    perilla fruit     Perillae Folium     紫苏子
588.    ZI SU GENG     perilla stem    Perillae Caulis    紫苏梗
589.    ZI YUAN     aster root    Asteris Radix et Rhizoma    紫苑
590.    ZONG LU TAN     charred trachycarpus[stipule fiber]    Trachycarpi Stipulae Fibra Carbonisata    棕榈炭
TUI NA ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
       
 
 
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
  
ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
 
TCM - ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
CHI KUNG

Copyright 2010 by TCM-CURE.COM
                  Corporation