ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ -TUI NA- ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΤΑΟΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ- ONLINE ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΤΗΣ ΤΑΟΙΣΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 
Κανετε Κλικ στην ανω φωτογραφια
       
   ΑΡΧΙΚΗ      ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1. YĪN YÁNG,陰陽
1.01 Το Γιν-Γιανγκ YĪN YÁNG,陰陽
1.02 Η ενέργεια Γιανγκ YÁNG QÌ,陽氣
1.03 Η ενέργεια Γιν YĪN QÌ,陰氣
1.04 Το Γιανγκ μέσα σε Γιανγκ YÁNG ZHŌNG ZHĪ YÁNG,陽中之陽
1.05 Το Γιν μέσα σε Γιανγκ YĪN ZHŌNG ZHĪ YÁNG,陰中之陽
1.06 Το Γιν μέσα σε Γιν YĪN ZHŌNG ZHĪ YĪN ,陰中之陰
1.07 Το Γιανγκ μέσα σε Γιν YÁNG ZHŌNG ZHĪ  YĪN,陽中之陽
1.08 Η Γέννηση του Yang με αύξηση του Γιν YÁNG SHĒNG YĪN ZHĂNG,陽生陰長
1.09 Το Γιανγκ σκοτώνει και το Γιν αποθηκεύει YÁNG SHĀ YĪN CÁNG,陽剎陰藏
1.10 Το Γιν και Γιανγκ έχουν κοινές ρίζες (καταβολές) το ένα στο άλλο YĪN YÁNG HÙ GĒN,陰陽互根
1.11 Το Γιν που παράγεται από το Γιανγκ YĪN SHĒNG YÚ YÁNG,陰生於陽
1.12 Το Γιανγκ που παράγεται από το Γιν YÁNG SHĒNG YÚ YĪN,陽生於陰 
1.13 Η Παρακμή και η ανάπτυξη του Γιν και Γιανγκ YĪN YÁNG XIĀO ZHĂNG,陰陽消長
1.14 Ο μετασχηματισμός του Γιν και του Γιανγκ YĪN YÁNG ZHUĂN HUÀ,陰陽轉化
1.15 Το Ομαλό Γιν με κλειστό Γιανγκ YĪN PÍNG YÁNG MÌ,陰平陽密
1.16 Το Γιν και το Γιανγκ σε δυσαρμονία YĪN YÁNG SHĪ TIÁO,陰陽失調
1.17 Η αδυναμία του Γιν να αγκαλιάζει το Γιανγκ YĪN BÙ BÀO YÁNG,陰不抱陽
1.18 Ο Διαχωρισμός και η διάσπαση του Γιν και του Γιανγκ YĪN YÁNG LÍ JUÉ,陰陽離決
1.19 Το Γιανγκ μετατρέπεται σε ενέργεια με το Γιν να σχηματίζει την μορφή YÁNG HUÀ QÌ, YĪN CHÉNG XÍNG,陽化气,陰成形
1.20 Η Νίκη του Γιν οδηγεί σε ασθένεια Γιανγκ YĪN SHÈNG ZÉ YÁNG BÌNG,陰勝則陽病
1.21 Η Νίκη του Γιανγκ που οδηγεί σε ασθένεια Γιν YÁNG SHÈNG ZÉ YĪN BÌNG,陽勝則陰病
1.22 Η Στέρηση του Γιν επηρεάζει το Γιανγκ YĪN SŬN JÍ YÁNG,陰損及陽
1.23 Η Στέρηση του Γιανγκ επηρεάζει το Γιν YÁNG SŬN JÍ YĪN ,陽損及陰
1.24 Το Διπλό Γιανγκ CHÓNG YÁNG,重陽
1.25 Το Διπλό Γιν CHÓNG YĪN,重陰
1.26 Το Ακραίο Γιν ZHÌ YĪN,至陰
1.27 Το Διπλό Γιν απαραίτητα αλλάζει σε Γιανγκ CHÓNG YĪN BÌ YÁNG, 重陰必陽
1.28 Το Διπλό Γιανγκ απαραίτητα αλλάζει σε Γιν CHÓNG YÁNG BÌ YĪN , 重陽必陰
1.29 Το Γιανγκ συνεχώς σε πλεόνασμα ενώ Γιν συνεχώς σε ελλιπή ανεφοδιασμό YÁNG CHÁNG YŎU YÚ, YĪN CHÁNG BÙ ZÚ,陽常有余,陰常不足
1.30 Η αδυναμία του ισχυρού Γιανγκ προκαλεί εξάντληση της ενέργειας Yin  YÁNG QIÁNG BÙ NÉNG MÌ, YĪN QÌ NĂI JUÉ,陽強不能密,陰氣乃絕
1.31 Η Νίκη και εκδίκηση του Γιν και Γιανγκ YĪN YÁNG SHÈNG FÙ, 陰陽勝復
1.32 Η Αυθόρμητη συμφιλίωση του Γιν και Γιανγκ YĪN YÁNG ZÌ HÉ,陰陽自和

2. Τα Πέντε στοιχεία WŬ XÍNG,五行
2.01 Τα Πέντε στοιχεία WŬ XÍNG,五行
2.02 Οι Πέντε συνεχείς μετακινήσεις (Μετατροπές) WŬ CHÁNG,五常
2.03 Οι Πέντε ήχοι WŬ YĪN,五音
2.04 Οι Πέντε φωνές WŬ SHĒNG,五聲
2.05 Νόμος της γέννησης ή ο νόμος του παραγωγικού κύκλου XIĀNG SHĒNG,相生
2.06 Νόμος καθυπόταξης ή νόμος του ελεγκτικού κύκλου XIĀNG KÈ,相克
2.07 Νόμος της επίθεσης ή νόμος του υπερ-ελεγκτικού επιθετικού κύκλου XIĀNG KÈ,相乘
2.08 Νόμος της προσβολής εχθρικός κύκλος της επανάστασης XIĀNG WÙ,相侮
2.09 Έλεγχος και μετασχηματισμός ZHÌ HUÀ,制化
2.10 Η Πληρότητα υπό έλεγχο KÀNG HUÀ,亢害承制
2.11 Κερδίζοντας μια νίκη SUŎSHÈNG,所勝
2.12 Υπό Κυριαρχία SUŎ BÙ SHÈNG,所不勝
2.13 Οι Πέντε νίκες WŬ SHÈNG,五勝
2.14 Η ενέργεια του Παιδιού ZĬ QÌ,子氣
2.15 Η Νίκη και εκδίκηση SHÈNG FÙ,勝復
2.16 Η Νικηφόρος ενέργεια SHÈNG QÌ,勝氣
2.17 Η εκδικητική ενέργεια FÙ QÌ,復氣
2.18 Η Ασθένεια της μητέρας επηρεάζει το παιδί MŬ BÌNG JÍ ZĬ,母病及子
2.19 Το Παιδί κλέβει την ενέργεια της μητέρας ZĬ DÀO MŬ QÌ,子盜母氣
2.20 Το ξύλο του αρέσει η αύξηση προς τα πάνω MÙ XĬ TIÁO DÁ,木喜條達
2.21 Το ξύλο καθυποτάσσει τη γη MÙ KÈ TŬ,木克土
2.22 Του ξύλου η συμφόρηση μετατρέπεται σε φωτιά MÙ YÙ HUÀ HUŎ,木郁化火
2.23 Του ξύλου φωτιά τιμωρεί το μέταλλο MÙ HUŎ XÍNG JĪN,木火刑金
2.24 Του ξύλου η συμφόρηση μετατρέπεται σε άνεμος MÙ YÙ HUÀ FĒNG,木郁化風
2.25 Η Φωτιά με μια φυσική τάση να φλογίζει προς τα πάνω (και εξωτερικά) HUŎ XÌNG SHÀNG YÁN,(Cháo wài)火性上炎 (朝外)
2.26 Η Πληρότητα της φωτιάς τιμωρεί το μέταλλο HUŎ SHÈNG XÍNG JĪN,火勝刑金
2.27 Η Φωτιά αδυνατεί να δώσει γέννηση στην γη ή φωτιά δεν παράγει την Γη HUŎ BÙ SHĒNG TŬ,火不生土
2.28 Γη δίνει ζωή σε δέκα χιλιάδες πράγματα TŬ SHĒNG WÀN WÙ,土生萬物
2.29 Στην Γη αρέσει ζεστασιά και η ξηρότητα TŬ XĬ WĒN ZÀO,土喜溫燥
2.30 Η Γη αδυνατεί να ελέγξει το νερό TŬ BÙ ZHÌ SHUĬ,土不制水
2.31 Η ενέργεια του Μέταλλου είναι διαυγής και κινείται προς τα κάτω JĪN QÌ SÙ JIÀNG,金氣肅降
2.32 Το Κρύο μέταλλο με το κρύο νερό JĪN HÁN SHUĬ LĚNG,金寒水冷
2.33 Το Νερό έχει φυσική τάση να ρέει προς τα κάτω ( και εσωτερικά) SHUĬ XÌNG LIÚ XIÀ,(Nèixiàng)水性流下(內向)
2.34 Το Νερό αδυνατεί να ποτισει το ξύλο SHUĬ BÙ HÁN MÙ,水不涵木
2.35 Η Εξάντληση του νερού με φωτιά σε αφθονία SHUĬ KUĪ HUŎ WÀNG,水虧火旺
2.36 Το Νερό και φωτιά αδυνατούν να ελέγχουν το ένα το άλλο SHUĬ HUŎ BÙ JÌ,水火不濟
1.      ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΤΑΞΗ SHÍ LÌNG,時令
2.      ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ SÌ SHÍ,四時
3.      Εποχιακές ενέργειες JIÉ QÌ, 節氣 
4.      Ουρανός και ο άνθρωπος ανταποκρίνονται μεταξύ τους TIĀN RÉN XIĀNG YÌNG,天人相應
5.      Ορθή ενέργεια, ενέργεια του σώματος ZHÈNG QÌ,正氣
6.      Δώδεκα χρονικές περίοδοι SHÍ ÈR SHÍ CHÉN,十二時辰
7.      Δώδεκα γήινοι κλάδοι SHÍ ÈR DÌ ZHI,十二地支
8.      Δέκα ουράνιοι κορμοί SHÍ TIĀN GĀN,十天干
9.      Ανορθόδοξες ενέργειες των τεσσάρων εποχών SÌ SHÍ BÙ ZHÈNG ZHĪ QÌ,四時不正之氣
10.   Έξι ενέργειες LIÙ QÌ,六氣
11.   Οι yin βλαπτικές ενέργειες   YĪN XIÉ,陰邪
12.   Οι yang βλαπτικές ενέργειες  YÁNG XIÉ,陽邪
13.   Έξι βλαπτικές ενέργειες LIÙ YÍN,六淫
14.   Βλαπτική ενέργεια, παθογόνος ενέργεια XIÉ QÌ,邪氣
15.   Πέντε βλαπτικές ενέργειες, πέντε παθογόνοι παράγοντες WŬ XIÉ,五邪
16.   Καθαρή (διαυγής) βλαπτική ενέργεια QĪNG XIÉ,清邪
17.   Θολερή ( βρώμικη) βλαπτική ενέργεια  ZHUÓ XIÉ,濁邪
18.   Προσκεκλημένη βλαπτική ενέργεια  KÈ XIÉ,客邪
19.   Βλαπτικές ενέργειες προκαλούν βλάβη στις κοιλότητες (ανοίγματα ) XIÉ HÀI KŌNG QIÀO,邪害空竅
20.   ΑΙΤΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ BING YIN,病因)
21.   Τρεις αιτίες ασθενειών (Θεωρία των τριών αιτιών) SĀN YĪN,三因
22.   1 Εξωτερικές Αιτίες

23.   Άνεμος FĒNG,
24.   Άνεμος η αίτια της έναρξης εκατό ασθενειών FĒNG WEÍ BĂI BÌNG ZHĪ ZHĂNG,風為百病 之長
25.   Κλέπτης άνεμος ZÉI FĒNG,賊風
26.   Εξωτερικές άνεμος WÀI FĒNG,外風
27.   Βλαβερός άνεμος SHĀNG FĒNG,傷風
28.   Κρύο HÁN,.
29.   Εξωτερικές κρύο WÀI HÁN,外寒
30.   Άμεση επίθεση από κρύο, ανεμοπληξια - εγκεφαλικό ZHÒNG HÁN,中寒.
31.   Κρύο στη μεσαία περιοχή ZHŌNG HÁN,中寒
32.   Καλοκαιρινή ζέστη SŬH,
33.   Υγρασία SHĪ,
34.   Εξωτερική υγρασία WÀI SHĪ,外濕
35.   Λασπώδης ενέργεια προκαλεί βλάβη σε καθαρή (διαυγή) ενέργεια ZHUÓ XIÉ HÀI QĪNG,濁邪害清
36.   Ξηρότητα ZÀO,
37.   Φωτιά HUŎ,
38.   2 Εσωτερικές Αιτίες

39.   Εσωτερικός άνεμος NÈI FĒNG,
40.   Εσωτερικό κρύο NÈI HÁN,內寒.
41.   Εσωτερική υγρασία NÈI SHĪ,
42.   Εσωτερική ξηρότητα NÈI ZÀO,
43.   Συμφόρηση φωτιάς YÙ HUŎ,郁火
44.   Πέντε συναισθήματα μετατρέπονται σε φωτιά WŬ ZHÌ HUÀ HUŎ,五志化火
45.   Ξύλου συμφόρηση μετατρέπεται σε φωτιά MÙ YÙ HUÀ HUŎ,木郁化火
46.   Ξύλου συμφόρηση μετατρέπεται σε άνεμο MÙ YÙ HUÀ FĒNG,木郁化風
47.   3 Άλλες Αιτίες, Ούτε Εξωτερικές Ούτε Εσωτερικές Αιτίες BÙ NÈI WÀI YĪN,內外
48.   Τοξική φωτιά HUŎ DÚ,火毒
49.   Κόπωση LÁO JUÀN,勞倦
50.   Υπερβολικό σεξ FÁNG LÁO,房勞
51.   Πτύελα, φλέγμα TÁN,
52.   Τροφικές βλάβες SHĀNG SHÍ,傷食
TUI NA ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
       
 
 
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
  
ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
 
TCM - ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
CHI KUNG
Copyright 2010 by TCM-CURE.COM
Corporation
TCM-CURE.com